Unie malých a středních podniků vítá novou strategii konkurenceschopnosti

23.05.2011 | , Unie malých a středních podniků
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


19.5.2011 Unie malých a středních podniků (SME) vítá novou strategii konkurenceschopnosti na léta 2012 až 2020, kterou představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. SME se proto chce v rámci svého poradního orgánu tzv. Skupiny pro konkurenceschopnost zapojit do odborné diskuse nad jednotlivými oblastmi a napomoci realizaci vytyčených cílů.

„Cíl nové strategie, tedy dostat Českou republiku do dvacítky nejvíce konkurenceschopných zemí na světě, se může zdát příliš ambiciózní, členové Skupiny pro konkurenceschopnost SME, ale dokument tohoto typu chválí,“ uvádí předseda Unie malých a středních podniků David Šeich a dále dodává: „Společně s odbornými poradci Skupiny pro konkurenceschopnost proto budeme aktivně zpracovávat podněty k jednotlivým projektovým kartám ze strany podnikatelů. Tyto podněty budeme následně předkládat jako náměty autorům nové strategie a stanoviska k jednotlivým kapitolám budeme průběžně vydávat.“

Skupina pro konkurenceschopnost vznikla jako poradní orgán Unie malých a středních podniků. Ambicí této skupiny je poskytovat malým a středním podnikatelům odbornou platformu, která bude reflektovat a hájit jejich zájmy. Členy Skupiny pro konkurenceschopnost se stali prof. Ing. Michal Mejstřík CSc. a doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. z Národní ekonomické rady vlády (NERV), ekonomičtí poradci z Institute of economic studies (IES) a Vysoké školy ekonomické Praha, zástupci právních kanceláří HVH LEGAL a Havel Holásek & Partners a zástupci členských firem SME.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT