Návrh novely zákona o DPH komentuje Petr Toman, Senior Manager, KPMG Česká republika

26.05.2011 | , KPMG
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


„Jedná s o dlouho diskutovanou změnu, která ovlivní nejen spotřebitele, ale i obchodníky a další podnikatele. Zajímavá situace zcela jistě nastane například u nové bytové výstavby, kde je poptávka po nových bytech v současné době nízká a některé developerské společnosti mají množství neprodaných bytů postavených v minulých letech. Je otázkou, do jaké míry bude v takovém případě nárůst DPH promítnut do ceny a do jaké míry ponese zvýšené DPH developer. Lze očekávat, že developerské společnosti budou také ve zvýšené míře nabízet možnost zaplacení záloh na doposud nedokončené projekty i ve stoprocentní výši tak, aby se eliminoval přímý dopad zvýšení sazby DPH do ceny. Tento postup vychází z toho, že se zálohy zdaňují sazbou daně platnou v okamžiku platby a případná změna sazby po zaplacení zálohy pak nemá na odvod DPH z již zaplacené části žádný vliv. Vláda odhaduje přímý dopad zvýšení DPH na míru inflace ve výši 1,2 procenta v roce 2012 a z důvodu snížení základní sazby daně pak i snížení inflace v roce 2013 o 0,2 procenta. Lze však očekávat, že zejména odhad pro rok 2013 je spíše optimistický, neboť dle dosavadních zkušeností jsou ceny snížením sazby DPH ovlivněny pouze minimálně.“

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT