Investice do inovací zvýší konkurenceschopnost České republiky

30.05.2011 | , CzechInvest
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


27.5.2011 Podporovat inovace v malých a středních firmách a inspirovat se ve Švýcarsku nebo ve Finsku. To by měla Česká republika udělat, aby byla konkurenceschopná. Shodli se na tom odborníci v rámci druhého ročníku mezinárodní konference Innovation Day 2011. Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Magistrátu hlavního města Prahy se konala nedávno v Praze. O zkušenosti a poznatky se s více než 120 návštěvníky podělili zástupci firem, vědy a výzkumu i státní správy.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky připravuje nové pilotní aktivity na podporu inovativních firem, například tzv. seed fond. Konference jako je Innovation Day 2011 nám výrazně pomáhají ke sdílení zkušeností tak, abychom byli schopni tyto nástroje správně nastavit a zacílit,“ říká Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, který se konference rovněž zúčastnil.

„Výzkum, vývoj a inovace, to jsou oblasti, ve kterých je budoucnost české ekonomiky. Nemůžeme ovšem očekávat, že se budou samy od sebe rozvíjet. Tak jako jiné obory potřebují vhodné podmínky a podporu, a to jak ze strany státních institucí, tak soukromého sektoru,“ upozorňuje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: „Agentura CzechInvest je jedním ze subjektů, který se o to snaží hned několika způsoby. Mimo jiné do budoucna plánujeme rozšíření služeb a ještě větší orientaci na podporu znalostní ekonomiky a investic právě do inovací. Že to nejsou prázdná slova, zanedlouho ukážeme v našem novém produktovém portfoliu příznačně nazvaném „Nový CzechInvest“.

„Konference ukázala, že potenciál a vůle k inovacím v České republice existuje, ale podle zahraničních expertů potřebujeme v této oblasti více podpory, obzvlášť pro startupy a menší firmy,“
říká Martina Jakl z Institutu pro inovační a technologický management Vysoké školy ekonomické v Praze, který konferenci pořádal. „Na bázi expertních vzdělání je nutné podpořit vznik a úspěšný rozvoj inovací na všech úrovních: od vzniku nápadu na vysokých školách přes spinoff firmy až ke spolupráci mezi firmami v rámci otevřených inovací,“ uzavírá Martina Jakl.

V rámci konference se uskutečnily specializované workshopy a panelová diskuze, které se například zúčastnili Michal Mejstřík (NERV), Jan Muehlfeit (Microsoft), Petr Očko (MPO), Vladimír Mařík (ČVUT), Alexander Kainer (Roland Berger) nebo Pavel Nosek (ABB). Diskutovalo se mimo jiné o aktuálních trendech v oblasti inovací, financování a podpoře inovativních nápadů. Jedním z partnerů konference byla agentura CzechInvest.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT