Triglav pojišťovně letos přibývá podnikatelů, více než čtvrtinu tvoří pojištění strojů

30.05.2011 | , Triglav pojišťovna, a.s.
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


27.5.2011 Triglav pojišťovna v letošním roce eviduje zvýšenou poptávku po pojištění podnikatelů. Tento trend potvrzují aktuální statistiky České asociace pojišťoven, podle kterých za první čtvrtletí roku 2011 vzrostl počet sjednaných pojištění podnikatelů u Triglav pojišťovny meziročně o 197 %. Více než čtvrtinu z pojistných smluv tvoří pojištění strojů.

Tuzemské firmy se po stagnaci trhu způsobené ekonomickou krizí začínají u Triglav pojišťovny pojišťovat častěji než v minulém roce. S rostoucím zájmem o pojištění podnikatelů roste nejvýrazněji poptávka po pojištění strojů a strojního vybavení dílen. Podíl pojištění strojů v počtu sjednaných pojistek podnikatelů činí v letošním roce 26,3 %. Firmy navíc stále více vyhledávají pojistnou ochranu nejen proti zničení či poškození strojů, ale také proti rizikům spojeným s výpadkem výroby. Podnikatelé tak získají náhradu za ušlý zisk.

„Rostoucí zájem o naše služby v oblasti podnikatelského pojištění přičítám snaze o individuální řešení každého případu. Pro klienty, kterým již samotné pojištění strojů nestačí, jsme například připravili speciální balíček pojištění, který pokrývá široké spektrum rizik,“ sdělil Petr Baný, generální ředitel a předseda představenstva Triglav pojišťovny. „Aktuálním trendem je pojištění bioplynových stanic, které pojišťujeme nejen proti živelním škodám, ale nabízíme u nich i komplexní pojištění strojních a elektronických zařízení včetně přerušení provozu,“ doplnil Baný s tím, že právě zemědělství tvoří spolu se stavebnictvím obory, ve kterých pojišťovna v prvních měsících letošního roku evidovala nejčastěji zájem o strojní pojištění.

Podle statistik Triglav pojišťovny se na zničení či poruchách strojů nejčastěji podílí pád, náraz a vniknutí cizích předmětů. Tyto příčiny tvoří 45 % ze všech nehod, na které je následně čerpáno pojistné plnění. Mezi další časté příčiny zničení strojního vybavení podniků patří také závady na elektroinstalaci a špatná obsluha. Oba tyto faktory se na nehodách podílí shodnými 20 %.

„Během prvního kvartálu roku 2011 rostla kromě počtu uzavřených pojistných smluv také průměrná výše vyplaceného pojistného plnění. Zatímco v roce 2010 jsme evidovali průměrnou výši pojistného plnění 63 376 Kč, letos jsme u této hodnoty zaznamenali částku 66 553 Kč, což znamená pětiprocentní nárůst,“
vysvětlil Roman Šimeček, vedoucí úseku upisovatelů Triglav pojišťovny.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT