Stanovisko HKČR k současnému vývoji energetiky v Německu

02.06.2011 | , Hospodářská komora ČR
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


Hospodářská komora České republiky se znepokojením sleduje, dle jejího názoru unáhlené a v evropském prostoru nekoordinované, kroky spočívající v radikálním omezení a následně i do roku 2022 zastavení všech jaderných elektráren v Německu.

Takováto opatření v národní energetice Německa představují možné reálné ohrožení hospodářství ČR, které může způsobit technické problémy v energetických systémech ve střední Evropě. Může docházet k výraznému nárůstu cen nejen elektrické energie, ale také ostatních paliv, zejména zemního plynu. Připravovaná opatření způsobí politický vstup do konkurenčního prostředí v oblasti energetiky, energetických surovin a tím hrubým způsobem naruší současné tržní vztahy. Popisovaný stav přímo ovlivní konkurenceschopnost nejen českých podnikatelských subjektů, bude hrozit zhoršení odbytových podmínek v celé EU.

V kontextu dalších současných a očekávaných vlivů, náklady na obnovitelné zdroje, cena povolenek CO2, postoje veřejnosti, je nutné vypracování důsledného vyhodnocení všech popisovaných vlivů na konkurenceschopnost tuzemských podnikatelských subjektů a možnosti zhoršení podnikatelského prostředí v ČR. Podle výsledků této analýzy bude HK ČR požadovat, aby vláda ČR podnikla takové kroky, které budou eliminovat předpokládané ohrožení.

Hospodářská komora ČR se bude na stanovených krocích podílet.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT