České firmy: online školení řidičů nám šetří čas i peníze

02.06.2011 | , HI Software Development
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


2.6.2011 České firmy houfně přecházejí na online školení řidičů, které jim šetří náklady a které oceňují sami zaměstnanci. Školení řidičů je pro zaměstnance, kteří jezdí na služební cesty vozem, ze zákona povinné. Firmy se však potýkaly s problémy, kdy celofiremní školení nebylo lehké naplánovat tak, aby nedošlo k přerušení provozu. V současné době 90% firem, které mají ve vozovém parku více než sto aut, řeší ze zákona povinná školení formou e-learningu. Tento způsob školení využívá také 56 % firem, které mají pod deset zaměstnanců. Podle odborníků se počet firem do konce roku ještě výrazně zvýší.

„Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům, aby každý zaměstnanec, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, pravidelně absolvoval školení řidičů,“ upozorňuje Tomáš Hoplíček z firmy HI Software Development, která online školení řidičů zprostředkovává. E-learningové kurzy jsou v současném digitalizovaném světě běžným vzdělávacím nástrojem. Využívají je univerzity, školící agentury a také firmy. Nově také došlo k využití e-learningových kurzů v oblasti pravidelného školení řidičů.

„Tuto možnost velmi oceňuji. Zaměstnanci mohou povinné školení řidičů absolvovat kdykoliv jim to vyhovuje, buď během pracovní doby, kdy nejsou plně vytíženi, nebo v klidu svého domova. Firmě odpadlo složité zařizování termínů a také starost o zajištění běžného chodu podniku. Tímto způsobem jsme schopni ušetřit peníze, které pak můžeme využít například v rámci firemního teambuildingu,“ sděluje své zkušenosti majitel stavební firmy Jan Holík z Vysočiny a dodává, že tento způsob školení řidičů funguje v zahraničí zcela běžně.

Online školení řidičů je velmi jednoduché. Uživatel se přihlásí pomocí jména a hesla, které dostane přiděleno. Vybere si kurz, který má absolvovat a začne studovat. „Jakmile má dojem, že je připraven, může přistoupit k testům. Systém totiž označí, které části kurzu jsou povinné a které volitelné. Mezi volitelné patří třeba sada různých modelových situací průjezdu křižovatkou. Po úspěšném složení testu, je vytvořen certifikát, který si studující vytiskne a opatří podpisem,“ popisuje proces Tomáš Hoplíček a doplňuje, že toto školení vychází na jednoho zaměstnance na sto korun za rok.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT