Nezaměstnanost v ČR během května poklesla na 8,2 %

08.06.2011 | , MPSV
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


8.6.2011 V květnu pokračoval příznivý vývoj na tuzemském trhu práce. Míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,4 procentních bodů (p. b.) na 8,2 % a ve srovnání s loňským květnem byla nižší o 0,5 p. b. Z mezinárodních srovnání vyplývá, že v ČR je šestá nejnižší míra nezaměstnanosti v EU. Počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce se v tuzemsku meziměsíčně snížil o 4,6 % na 489 956. Na umísťování uchazečů o zaměstnání se podílejí naplno rozběhnuté práce v sezónně orientovaných odvětvích, jako je třeba stavebnictví, zemědělství či lesnictví. Počet volných pracovních míst vzrostl o 4,4 % na 37 649. Květen byl už pátým měsícem v řadě, kdy byl zaznamenán nárůst počtu volných pracovních míst.

Ke snížení nezaměstnanosti přispěl i nižší počet nově evidovaných uchazečů o práci. Úřad práce ČR (ÚP ČR) jich v uplynulém měsíci zaznamenal o dva tisíce méně než v dubnu. Na snížení nezaměstnanosti se i nadále podíleli převážně muži (pokles o 18,3 tis., tj. 77,8 % celkového poklesu uchazečů). V červnu lze očekávat na trhu práce další snížení nezaměstnanosti. Z evidence úřadů práce budou ještě stále lidé odcházet zejména do pracovních poměrů v sezónních profesích. Pokles nezaměstnanosti však bude pravděpodobně mírnější než v květnu. Do evidence by již mohli začít přicházet noví absolventi vysokých škol.

K 31. 5. 2011 evidoval ÚP ČR na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 489 956 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 23 886 nižší než ke konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 poklesl o 24 823. Z tohoto počtu bylo 467 774 tzv. dosažitelných uchazečů o zaměstnání (uchazeči, kteří mohou při nabídce pracovního místa bezprostředně nastoupit do zaměstnání, nepatří sem tedy například uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, ve vazbě apod.). Bylo to o 24 553 osob méně než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 byl jejich počet nižší o 31 448 osob.

V průběhu května ÚP ČR nově zaevidoval 44 627 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 2 052 lidí méně a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo o 3 434 lidí méně. Z evidence v květnu odešlo celkem 68 513 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 12 086 osob méně než v předchozím měsíci a o 4 897 osob méně než v květnu 2010. Do nového zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 47 166 lidí, tj. o 13 963 méně než v předchozím měsíci a o 5 756 méně než v květnu minulého roku, 21 347 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech. Nejvyšší pokles nastal v okresech Pelhřimov (o 13,9 %), Prachatice (o 11,5 %), Písek (o 11,2 %), Klatovy (o 10,4 %), Jeseník (10,3 %) a Český Krumlov (o 10,0 %).

Ke konci května evidoval ÚP ČR 244 160 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů byl 49,8 %. V evidenci bylo 67 096 osob se zdravotním postižením, což představovalo 13,7 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 31. 5. 2011 bylo evidováno 27 456 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 4 502 osob a ve srovnání s květnem 2010 byl nižší o 721 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,6 % (duben 2011 – 6,2 %, květen 2010 – 5,5 %).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v květnu 114 379 uchazečů o zaměstnání, tedy 23,3 % všech lidí vedených v evidenci (duben 2011 – 26,2 %, květen 2010 – 30,4 %).

Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 5. 2011 dosáhla 8,2 % (duben 2011 – 8,6 %, květen 2010 – 8,7 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 43 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (16,0 %), Bruntál (15,0 %), Jeseník (14,6 %), Děčín (13,8 %) a Karviná (13,5 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,6 %), Praha–západ (3,8 %), Praha (3,9 %) a Mladá Boleslav (4,7 %). Míra registrované nezaměstnanosti mužů klesla na 7,2 % a žen na 9,5 %.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT