Podniká už každý pátý Čech

09.06.2011 | , Ministerstvo průmyslu a obchodu
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


8.6. 2011 Mezi každým stem obyvatelů České republiky je už přesně 21,2 podnikatelů nebo živnostníků. Malý a střední podnikatelé přitom tvoří plných 99,84 procent z celkového počtu aktivních podniků v České republice. Dohromady vytvářejí přes 1,855 milionu pracovních příležitostí, a zaměstnávají tak 61 procent lidí pracujících v soukromé sféře. Vyplývá to ze Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a kterou dnes projedná vláda.

"Malé a střední podnikání tvoří páteř ekonomiky," zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. "Těší mě, že malým a středním podnikatelům umíme už nyní nabídnout podporu, která pokrývá prakticky všechny fáze jejich podnikatelského života. Do dalších let se chceme ještě více zaměřit na podporu toho nejsložitějšího období — začátku podnikání a rozvoje originálních myšlenek," dodává ministr Kocourek.

"Zejména malí a střední podnikatelé si tak na své podnikání z našeho Operačního programu Podnikání a inovace ke konci dubna rozdělili už 18,7 miliard korun," vypočítává Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje. "Dalších 1,6 miliardy korun zamířilo jen za rok 2010 na podporu projektů aplikovaného výzkumu a vývoje," Kromě toho ministerstvo v roce 2010 pomohlo 361 malým a středním českým podnikům zúčastnit se mezinárodních výstav a veletrhů ve 14 zemích světa.

Ministerstvo průmyslu a obchodu také vloni pokračovalo ve zjednodušování pravidel pro podnikání. "Vyjádřeno v penězích, podnikatelé vloni díky jednodušší administrativě a odstranění zbytečné byrokracie ve srovnání s rokem 2005 ušetřili 11,506 miliard korun," dodává ministr Kocourek.

Pro nastartování podnikání v odeznívající hospodářské krizi Ministerstvo průmyslu a obchodu pomohlo 1 435 malým a středním podnikům získat díky národnímu programu Záruka úvěry pro provozní či investiční akce ve výši přes devět miliard korun. Ze stejného programu také ministerstvo prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky poskytlo 72 bankovních záruk, které pomohly firmám postiženým loňskými povodněmi získat úvěry v celkové hodnotě půl miliardy korun.

V loňském roce se také významně rozšířily možnosti podpory exportu, protože Česká exportní banka začala nově poskytovat přímé záruky komerčním bankám za úvěry poskytnuté malým a středním podnikům. Spolu s tím se pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti vloni oproti předchozímu roku navýšila o 50 miliard korun na celkových 200 miliard.

"V roce 2010 se naplno rozběhla příprava na nové programovací období Evropské unie pro roky 2014 až 2020. Chceme v něm dál pomáhat zejména malým a středním podnikům, které mají chuť investovat do inovací. Mezi naše priority tak bude patřit hlavně podpora rozvoje původních podnikatelských nápadů, spolupráce firem s výzkumníky nebo snižování energetické náročnosti našich podniků," dodává Petr Očko.

Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010 nabízí informace o vývoji malého a středního podnikání, o realizaci programů podpory v roce 2010 i o počtu podpořených projektů. Po projednání vládou České republiky Zpráva zamíří do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT