Národní soustava kvalifikací jako řešení problémů na trhu práce nejen v Moravskoslezském kraji byla představena na konferenci v Ostravě

17.06.2011 | , Hospodářská komora ČR
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


16.6.2011 Firmy postrádající tisíce kvalifikovaných pracovníků na jedné straně, desítky tisíc lidí, kteří se se svou kvalifikací marně snaží najít práci na straně druhé. Uspořádání vzdělávacího systému a oborová struktura žáků a studentů v současnosti již naprosto neodpovídající potřebám trhu práce a zaměstnavatelů. Vzdělávací systém, který nedokáže dostatečně rychle reagovat na zrychlující se technologický pokrok. Nepružný trh práce, nekvalitní rekvalifikace.

Právě to byly problémy, o jejichž možném řešení diskutovali účastníci konference "Národní soustava kvalifikací aneb řešení disproporcí na trhu práce", která se ve čtvrtek 16. června 2011 konala navzdory celorepublikové stávce odborářů v prostorách Vysoké školy Báňské-Technické university Ostrava. Konferenci zorganizovaly Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a TREXIMA, spol. s r.o., jejichž společné konsorcium v současnosti na základě zadání Národního ústavu odborného vzdělávání zajišťuje zapojení zaměstnavatelů do Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Zástupci velkých, středních i malých firem z Moravskoslezského kraje, ale také reprezentanti škol, personalisté, zprostředkovatelé práce, zástupci veřejné správy a prostřednictvím živého on-line přenosu zájemci v celé republice měli jedinečnou možnost, jak se blíže seznámit s cíli a možnostmi NSK, do níž se mohou všichni zapojit. V Ostravě přitom diskutovali o řešeních, která NSK pro trh práce nejen v Moravskoslezském kraji nabízí, a to s inspirátory, tvůrci, realizátory a samotnými uživateli tohoto systému.

Podrobné informace ke konferenci v Ostravě, včetně všech prezentací vystupujících, videospotů a diskusních fór, naleznete na www.nskonline.cz. O tématu konference a dalších souvisejících otázkách lze diskutovat rovněž na sociálních sítích.

Další příležitostí, jak se zblízka seznámit s výhodami a fungováním Národní soustavy kvalifikací, bude na konferenci, která se uskuteční v rámci tradičního Mezinárodního strojírenského veletrhu v říjnu v Brně.

Kontakt pro novináře: Jolana Blažíčková, tel: 606 747 170.

Více o Národní soustavě kvalifikací na:
www.nskonline.cz
www.narodni-kvalifikace.cz
www.nuov.cz/nsk2

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT