Změna splatnosti doplatku pojistného na zdravotní pojištění

22.06.2011 | , VZP ČR
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


20.6.2011 Nová úprava zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění napříště usnadní situaci osobám samostatně výdělečně činným. Naváže termín lhůty pro úhradu doplatku pojistného na všeobecné zdravotní pojištění na termín podání přehledu OSVČ zdravotní pojišťovně a sjednotí tak i lhůty pro úhradu zdravotního a sociálního pojištění.

Dne 1. srpna 2011 nabývá účinnosti zákon č. 138/2011 Sb., který novelizuje zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Podle tohoto novelizovaného znění je doplatek pojistného na zdravotní pojištění splatný vždy nejpozději do 8. dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích. Došlo tak ke sjednocení termínů podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám a správám sociálního zabezpečení.

Přehled o příjmech a výdajích je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání. Osoby samostatně výdělečně činné, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, jsou povinny daňové přiznání za rok 2010 předložit nejpozději do 1. července 2011 a to znamená, že nejzazším termínem pro předložení přehledu o příjmech za rok 2010 je pro ně 1. srpen 2011.

Vzhledem k tomu, že daňové přiznání za rok 2010 jsou OSVČ povinny předložit ještě za účinnosti právní úpravy platné do 31. 7. 2011, podle které je doplatek pojistného splatný nejpozději do osmi dnů po podání daňového přiznání, je doplatek pojistného za rok 2010 splatný nejpozději do 11. července 2011 (9. 7. 2011 je sobota).

Podle novelizovaného znění zákona, kdy je termín doplatku navázán na podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, se bude postupovat až při doplatku pojistného za rok 2011.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT