Osmá Podnikatelská rada probrala vliv regulace EU na podnikatele

27.06.2011 | , Ministerstvo průmyslu a obchodu
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


23.6.2011 Ve čtvrtek se po osmé sešla Podnikatelská rada. Probrala mimo jiné výsledky Analýzy vlivu předpisů Evropské unie na podnikatelský sektor a konkurenceschopnost průmyslu ČR, informace od Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů, nebo dopady úprav v DPH na podnikatele.

"Evropská komise na konci minulého roku uznala, že až příliš často přijímá nová opatření, aniž by přitom detailně vyhodnotila jejich dopady na konkurenceschopnost jednotlivých zemí nebo odvětví průmyslu. Proto chce způsob, jakým rozhodnutí přijímá, změnit a víc do něj vtáhnout evropské podnikatele. Takovou změnu přístupu jednoznačně vítáme," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Veškeré politické a legislativní návrhy, které mají zásadní dopad na průmysl, by tak na příště měly projít mnohem hlubší analýzou z hlediska jejich dopadu na konkurenceschopnost, a to ve spolupráci s podnikatelským sektorem. "Právě podnikatelé jsou schopni poskytnout opravdu praktické připomínky k návrhům, zhodnotit jejich očekávané dopady a vyčíslit náklady, které by zavedení předpisu vyvolalo. Vítáme, že je Evropská unie chce víc zapojit do svého rozhodování," dodává náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka.

Od posledního únorového zasedání také pokročilo snižování administrativní zátěže podnikatelů. "Už jsme odstranili, respektive brzy odstraníme, například zbytečnou povinnost označovat provozovny stejného podniku dalšími IČO, zajistili jsme sjednocení pravidel pro podávání žádostí o úpravy výše záloh na zdravotní a sociální pojištění; velké zjednodušení přinese vytvoření jednotného inkasního místa, ke kterému se postupně blížíme," dodává náměstek ministra průmyslu a obchodu Bedřich Danda.

Podnikatelská rada má za cíl zejména zefektivnit spolupráci státní správy s podnikatelskou sférou. Rada má 26 členů, přičemž polovinu tvoří zástupci podnikatelské sféry a podnikatelských svazů. Druhá polovina rady se skládá ze zástupců jednotlivých resortů a centrálních orgánů státní správy. Podnikatelská rada funguje v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu od roku 2007.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT