MŽP chce, aby řidiči nemuseli platit za jízdu na silnicích a dálnicích, které slouží jako obchvaty měst

30.06.2011 | , Ministerstvo životního prostředí
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


28.6.2011 Ministerstvo životního prostředí souhlasí s novelou nařízení vlády o výši časových poplatků a sazeb mýtného, kterou předložilo Ministerstvo dopravy. MŽP má k dokumentu ale zásadní připomínky – řidiči by za průjezd částmi silnic, které slouží jako obchvaty měst, neměli platit.

Konkrétní vymezení zpoplatněných úseků dálnic nebo zkrácení těch částí rychlostních silnic, na kterých se platí – to jsou připomínky Ministerstva životního prostředí k novele zákona o časových poplatcích a sazbách mýtného. Cílem je snížit emise ve městech a zlepšit kvalitu životního prostředí a zdraví obyvatel.

„Pokud jasně stanovíme ty úseky, které tvoří obchvaty měst a obcí, a zbavíme řidiče povinnosti platit za jejich průjezd, přesune se doprava z center měst mimo osídlené oblasti. Tím se zlepší nejen kvalita ovzduší, dojde i ke snížení hluku,“ vysvětluje ministr Tomáš Chalupa. „Ministerstvo životního prostředí bude usilovat o celoroční zrušení zpoplatnění dálničních obchvatů městských aglomerací tak, aby se doprava dostala ven z měst a nezhoršovala ještě více situaci v centru,“ dodává.

Novela Ministerstva dopravy by měla ulevit centrům měst a obcí od zátěže emisí. Návrh zavádí speciální sazby mýtného pro autobusy, a to podle emisní třídy vozidla, bez ohledu na počet náprav nebo druh silnice, po které jezdí. Hlavním důvodem pro zavedení změny je podpořit hromadnou osobní dopravu před individuální.

Tato problematika je také zakotvena v Akčním plánu pro Moravskoslezský kraj, který ministr životního prostředí Tomáš Chalupa představil v dubnu letošního roku. Ministerstvo životního prostředí se v něm zavázalo podporovat urychlení výstavby obchvatů měst a rychlejší rozšíření mýta i na silnice nižších tříd tak, aby nedocházelo k objíždění zpoplatněných úseků dálnic centry měst. Současná právní úprava také počítá s dočasným zrušením zpoplatnění těch částí dálnic, které současně slouží jako obchvaty měst.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT