I. fáze projektu exportních seminářů v regionech proběhla úspěšně

01.07.2011 | , Hospodářská komora ČR
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


1.7.2011 Téměř 200 zástupců firem a dalších hostů se v červnu zúčastnilo prvního cyklu regionálních proexportních seminářů, které v Karlových Varech, Plzni a Brně zorganizovala Hospodářská komora České republiky v úzké spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Další firmy se pak mohou těšit na září, kdy bude cyklus proexportních seminářů pokračovat v dalších pěti regionech.

Smyslem seminářů je informovat české podnikatele o možnostech vývozu do zahraničí, zvýšit konkurenceschopnost malých a středních firem a podpořit je v jejich úsilí o uplatnění na zahraničních trzích. Experti na seminářích poskytují užitečné informace a rady jak stávajícím exportérům, kteří mají zájem svůj export rozšířit, tak těm firmám, které o možnostech své produkty vyvážet teprve uvažují.

Projekt má také přispět k teritoriální i oborové diverzifikaci tuzemského vývozu a zvýšit podíl exportu s vyšší přidanou hodnotou. Vývoz z ČR stále z více než 80 % směruje do zemí EU a jeho dominantní část tvoří stroje a dopravní prostředky. Export v současnosti vytváří 80 % HDP České republiky, přičemž vloni export vzrostl o 17,7 % na 2,5 bilionu Kč, přebytek zahraničního obchodu činil 124 mld. Kč a obrat zahraničního obchodu dosáhl 4,9 bilionu Kč.

„Pro dlouhodobé zajištění prosperity tuzemského hospodářství je nezbytné, aby se české firmy při vývozu neorientovaly jen na země EU, ale aby se svými výrobky a službami více zaměřily i na perspektivní mimoevropské trhy typu Indie, Číny, Argentiny, Brazílie nebo Ruska,“ upozornil ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. „Je také zřejmé, že v delší perspektivě mohou čeští exportéři zůstat konkurenceschopnými jen tehdy, když se více zaměří na výrobky a služby s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou nanotechnologie, biotechnologie, potravinářství, ale také chemicko-technologický průmysl nebo informační technologie,“ dodal ministr Kocourek. Právě jeho ministerstvo teď dopracovává Strategii konkurenceschopnosti ČR a novou Exportní strategii, které chtějí českým exportérům s dosažením těchto cílů pomoct.

„Prosperita otevřené české ekonomiky do značné míry závisí na vývozu. I když si tuzemský export vede v posledním období dobře, firmy se vzhledem k rostoucí konkurenci musí ještě lépe naučit využívat možnosti, které se na zahraničních trzích nabízejí. Jsme proto velmi rádi, že můžeme prostřednictvím těchto seminářů českým podnikům pomoci. Hospodářská komora České republiky tím přirozeně navazuje na své další aktivity v podpoře exportu a může se přitom opřít o své silné zastoupení v jednotlivých regionech,“ vysvětlil prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

Účast na semináři si pochvaluji také samotní zástupci firem, kteří se jej zúčastnili.

„S exportem již máme nějaké zkušenosti. V současnosti však vyvíjíme nový produkt a chtěli bychom se s ním výrazně uplatnit v zahraničí, zejména na perspektivních mimoevropských trzích. Proto jsme velmi rádi využili příležitosti a zúčastnili jsme se tohoto semináře, protože potřebujeme získat nové znalosti o možnostech exportu a různých podporách, které poskytují např. státní instituce, ať již se jedná o informace, kontakty nebo možnosti financování exportu např. s podporou státu,“ vysvětlil Vítězslav Křikava, výkonný ředitel firmy Industrial Service, která je členem Hospodářské komory ČR.

Také jednatelka komunikační agentury CONY CZ Eva Konečná potvrdila svou spokojenost. „Moje firma působí v oblasti služeb a v Brně mají možnosti trhu své limity. Myslím, že má firma nabízí kvalitní služby a rádi bychom je uplatnili i v jiných regionech, a to i v zahraničí. Již se nám podařilo v cizině některé zakázky získat, ale ukazuje se, že bez kvalitních informací o daném trhu a kontaktů je velmi těžké se v zahraničí prosadit. Proto jsem ráda, že mohu prostřednictvím tohoto semináře získat další potřebné informace od kompetentních odborníků z různých institucí.“

A co semináře konkrétně obsahovaly?

Zástupci firem se na seminářích dozvěděli užitečné rady jak v exportu postupovat, např. při volbě teritoria, výběru a oslovení potenciálních klientů, při výběru marketingových nástrojů a realizaci marketingových aktivit. Přední čeští odborníci účastníky seminářů seznámili mj. s existujícími formami podpory českého vývozu ze strany Hospodářské komory ČR, státu a dalších institucí, včetně možností financování exportu státem i soukromým sektorem, nebo podpory účasti firem na zahraničních veletrzích a výstavách. Získali rovněž informace o dokumentech potřebných pro vývoz mimo země EU a samozřejmě také informace o charakteristikách českého exportu, jeho teritoriálním a oborovém zaměření. Na seminářích kromě expertů Hospodářské komory České republiky vystoupili rovněž zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechTrade, České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP).

Cyklus proexportních seminářů v českých a moravských regionech byl zahájen seminářem v Karlových Varech (16.6.), pokračoval Plzní (21.6.) a Brnem (23.6.). Na září Hospodářská komora ČR připravuje semináře v Hradci Králové, Jihlavě, Zlíně, Ostravě a Olomouci.

Místo a termín konání proexportních seminářů v regionech v září:

  • 6. 9. 2011 Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS (Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové)
  • 7.9. 2011 Jihlava - hotel Gustav Mahler (Křížová 4, Jihlava)
  • 15.9. 2011 Zlín – sídlo KHK Zlínského kraje (Vavrečkova 5262, Zlín)
  • 21.9. 2011 Ostrava – místo bude upřesněno
  • 20. 9. 2011 Olomouc, v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje (Jeremenkova 40A, Olomouc)
Celý projekt seriálu proexportních seminářů vyvrcholí dne 12. října, kdy se v Praze uskuteční konference , na které by měli přední čeští odborníci, zástupci státu i podnikatelské veřejnosti, mj. i na základě poznatků nasbíraných při této sérii exportních seminářů, zhodnotit stav a perspektivy českého exportu.

Firmy, které mají zájem se seminářů nebo konference zúčastnit, se mohou hlásit na vojackova@komora.cz. Účast na seminářích a na konferenci je zdarma.

Další informace o projektu cyklu proexportních seminářů jsou zveřejněny na www.komora.cz/exportniseminare.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.