Benefity opět na vzestupu, vzdělávání je top

25.07.2011 | , Svaz průmyslu a dopravy
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


21.7.2011 Roste počet firem, které v tuzemsku poskytují daňově zvýhodněné i nezvýhodněné zaměstnanecké benefity.

Oproti loňskému roku firmy v České republice začínají více využívat zaměstnanecké benefity. Největší nárůst je u daňově zvýhodněných benefitů patrný v oblasti vzdělávání pracovníků, a to o celých 11%. Nyní nabízí tento benefit až 78 % tuzemských podniků.

„Vzdělávání je v rostoucí konkurenci nástroj získávání a udržení zaměstnanců. To je také jeden z hlavních důvodů, proč firmy tento benefit poskytují,“ uvedl Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro oblast hospodářské politiky a konkurenceschopnost k dnes zveřejněnému dotazníkovému šetření SP ČR a ING Pojišťovny. Šetření se uskutečnilo během června mezi 1600 členskými firmami Svazu.

„Předpokládáme, že šampion v benefitech – vzdělávání, bude i v příštích letech sílit. Vidíme silnou poptávku se strany pracovníků, na níž firmy vstřícně reagují. Je pro obě strany výhodné, pokud lidé mají snahu se celoživotně vzdělávat a posilovat svou pozici ve firmě a na pracovním trhu. Všeobecně tlak na vzdělávání a rekvalifikace roste a kvalita pracovní síly je jednou z rozhodujících pro úspěch firem a konkurenceschopnost ekonomiky,“ uvedl Radek Špicar.

Výrazně vysoký je podíl penzijního pojištění a připojištění jako daňově zvýhodněného zaměstnaneckého benefitu (poskytuje 71% firem) a také životního pojištění pro zaměstnance (54 % firem.) „U těchto benefitů je patrný značný nárůst a nabízí je stále více podniků. Napomáhá tomu i debata o penzijní reformě,“ uvedl Radek Špicar.

Tuzemské firmy využívají nadále ve značné míře stravenky a podnikové stravování jako daňově zvýhodněné benefity. Oproti loňsku došlo však v případě využívání stravenek k poklesu počtu firem o 7%. „Debata o daňové reformě má určitý dopad na rozhodování firem o poskytování stravenek,“ uvedl Radek Špicar.

Jak přitom vyplývá ze zjištění Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi členskými firmami, zcela jednoznačně u nich převládá požadavek zachování současného stavu daňového zvýhodnění stravenek a podnikového stravování. Zaměstnavatelé argumentují zvýšením nákladů, v případě provozu podnikových jídelen o téměř třetinu, došlo by ke zdražení obědů a k omezení návštěvnosti jídelen. „Velké firmy uvádějí, že by se jim náklady na stravování zvedly o desítky milionu korun ročně,“ uvedl Radek Špicar.

Vedle tradice a potřeby udržet sociální smír hraje roli zejména zdravotní aspekt, například návštěvy restaurací na oběd by podle odhadů omezilo až 70 % zaměstnanců. „Existuje souvislost mezi pravidelným a zdravým stravováním a úrovní nemocnosti. V případě změny těchto návyků by mohlo dojít ke zvýšení nemocnosti zaměstnanců. Firmy potřebují zdravé a výkonné pracovníky,“ uvedl Radek Špicar. Prezentaci šetření ING Pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy ČR, které se zabývalo jak daňově zvýhodněnými, tak i daňově nezvýhodněnými benefity, najdete na webové adrese této nejvýznamnější zaměstnanecké organizace v zemi: www.spcr.cz/files/ing_spcr_benefity_2011.pdf

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT