Kunovice mají nový podnikatelský inkubátor

01.08.2011 | , CzechInvest
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


29.7.2011 Přes 123 milionů korun z programu Prosperita, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) Evropské unie, získalo město Kunovice na výstavbu Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Panský dvůr. Obec si od něj slibuje růst podnikatelských subjektů a snížení nezaměstnanosti ve Zlínském kraji. Kunovice projekt zahájily v roce 2009, stavebně byl dokončen letos v červnu. Nyní se vybavují kanceláře a zasídlují firmy. Vše bude stát cca 165 milionů korun.

„Česká republika má excelentní výsledky ve vědě a výzkumu, bohužel je příliš neumíme převádět z laboratoře do praxe, neumíme na nich vydělávat, což je také podle mezinárodních srovnání jednou z nejsilnějších brzd naší konkurenceschopnosti. Proto je jedním z hlavních cílů Operačního programu Podnikání a inovace tuto propast překonávat. Podnikatelské inkubátory, jako je například ten v Kunovicích, jsou konkrétních výsledkem naší snahy o sbližování vědců a podnikatelů," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

„Poslední výzvu programu Prosperita vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR letos v březnu. Registrační žádosti o dotace bude CzechInvest přijímat do září. Na budování a fungování vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů nebo například sítí business angels jsou v rámci této výzvy vyčleněny čtyři miliardy korun,“ uvádí Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

„Začínající podnikatelé s dobrými nápady často nemají finanční prostředky na rozjezd podnikání. Situaci jim usnadňují právě inkubátory, kde mohou získat dotaci na nájem kancelářských, laboratorních a dalších prostor a rovněž na konzultantské služby, školení nebo rekvalifikace,“ vysvětluje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: „Díky sdílení prostor a laboratoří navíc mohou firmy v inkubátoru efektivněji komunikovat a vzájemně spolupracovat.“

„Projekt jsme realizovali v rámci Programu rozvoje města Kunovice pro období 2006-2010 ve spolupráci s VŠCHT a VUT Praha a dalšími organizacemi. Naším cílem je kromě podpory podnikatelů zpřístupnění výsledků výzkumu zájemcům z podnikatelské sféry, a motivovat tak vědecké pracovníky,“ detailněji popisuje projekt starostka města Kunovice Ivana Majíčková a dodává: „Inkubátor jsme nepostavili na zelené louce, ale rozhodli jsme se pro regeneraci brownfiledu v centru města. Podařilo se nám tedy skloubit dvě velice užitečné věci najednou.“

Program Prosperita podporuje zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. V souvislosti s podporou inovační infrastruktury pro nově vznikající inovační firmy se zaměřuje také na podporu zakládání, činnosti a dalšího rozvoje podnikatelských inkubátorů.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT