Hledají se vizionáři roku 2011

03.08.2011 | , CzechInvest
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


2.8.2011 Představit a ocenit české firmy a podnikatele a konkrétní autory inovačních produktů. To je cílem projektu „Vizionáři 2011“. Zájemci o účast se mohou přihlásit na internetových stránkách www.vizionari2011.cz. Výsledky budou vyhlášeny v rámci týdne inovací a projektu AIP ČR Inovace roku ČR v prosinci 2011. Záštitu projektu poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, partnerem je agentura CzechInvest.

"Projekt Vizionáři 2011 přesně odpovídá cílům, které chce prosadit i námi připravená Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. "V rámci Strategie chceme české firmy a vědce naučit víc vzájemně spolupracovat, protože naše ekonomika se do budoucna musí opírat především o inovace."

"Na podporu inovačního podnikání ministerstvo průmyslu a obchodu rozdělí do roku 2013 bezmála devadesát miliard korun z Operačního programu Podnikání a inovace. Zkušenosti s podporou z evropských fondů by měli mít i Vizionáři 2011," dodává Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

„Inovace jsou základním kamenem hospodářského pokroku a konkurenceschopnosti České republiky, a proto je nutné podporovat zavádění inovativních produktů, procesů a postupů v podnicích,"
vysvětluje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: „Projekt Vizionáři 2011 zviditelňuje inovativní firmy, které se mohou stát inspirací pro ostatní podnikatele, a zároveň jim může pomoci s rozšířením jejich inovativního podnikání, služeb a produktů.“

Autorem projektu je Sdružení právnických osob CzechInno, které reaguje na současnou situaci na trhu a fakt, že se význam inovací neustále zvyšuje. Projekt se zaměřuje především na malé a střední firmy s inovačním potenciálem schopné reagovat na měnící se trh a jeho potřeby. Další podmínkou je čerpání prostředků z evropských fondů za účelem rozvoje inovačního podnikání.

„Projekt je koncipován jako průřez jednotlivými odvětvími s akcentem na inovační potenciál v daném odvětví. Inovační produkty bude hodnotit odborná porota složená z odborníků z řad akademických a vědeckých institucí, státní správy a představitelů inovačního podnikání. Vítěz získá exkluzivní možnost seznámit veřejnost se svými inovačními produkty prostřednictvím České televize a dalších médií“, vysvětluje Kamil Kresta, partner a místopředseda řídícího výboru sdružení CzechInno.

Zájmové sdružení CzechInno usiluje o propojení podnikatelských subjektů, veřejné správy a výzkumných organizací za účelem prohloubení spolupráce v oblasti inovací. Sdružení má za cíl přispět k rozvoji inovací a seznámit podnikatelskou a širší veřejnost s daným tématem v českém prostředí a zároveň sdělovat možný budoucí vývoj této oblasti. Více informací si můžete přečíst na:

www.vizionari2011.cz nebo na www.czechinno.cz.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT