Průmysl brzdí. Podstatné bude jak silně

09.08.2011 | , Svaz průmyslu a dopravy
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


8.8.2011 Zakázky výrazně zpomalují svůj růst a domácí dokonce klesají. Průmyslu nesvědčí ani růst cen vstupů.

Tempo průmyslového růstu se zpomaluje, nálada průmyslníků se ochlazuje. Potvrzuje to společné šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a České národní banky, jehož závěry byly prezentovány minulý týden, tak i dnes zveřejněný konjunkturální průzkum Českého statistického úřadu. Vyplývá z něho, že v červnu je průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 1,9 %, byť meziročně vzrostla o 7,4 %. Problematické jsou zejména domácí zakázky, které meziročně klesly o 5,2 %. Naproti tomu nové zakázky ze zahraničí vzrostly o 11,8 %.

„Za oslabením tempa růstu průmyslu stojí stále ještě nedostatečná poptávka a rizika ve vývoji pro nás klíčové vnější poptávky. Zakázky výrazně zpomalují svůj růst a domácí dokonce jdou do poklesu. Průmyslu nesvědčí ani růst cen vstupů, zejména surovinových, energetických a paliv,“ uvedl Oldřich Körner, analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Hlavním tahounem zůstává automobilový průmysl, který ovšem profituje zejména z poptávky mimo Evropskou unii, a to zejména v Jihovýchodní Asii.

Údaje o průmyslové výrobě korespondují se zveřejněnými statistickými čísly o zahraničním obchodu, který v červnu vykázal meziměsíční pokles. Po sezónním očištění vývoz poklesl o 0,3% a dovoz o 1,7 %. Meziročně sice narostl dovoz (o 9,6%) i vývoz (o 5,5%), ovšem v letošním roce představují červnová čísla nejnižší tempo.

“Vývoj exportně orientovaného průmyslu jde ruku v ruce s výsledky zahraničního obchodu, který rovněž vykazuje zpomalení na nejnižší tempa v letošním roce,“
uvedl Oldřich Körner. Ve výsledcích se přitom již projevují dopady růstu cen minerálních paliv a surovin.

Další vývoj průmyslu bude zřejmě ve znamení nižších temp růstu než v prvním čtvrtletí 2011. Jeho vývoji nepřispějí ani poslední události na finančních trzích. „Otázkou již není zpomalení růstu průmyslu, ale jeho míra. O té rozhodnou bezprostřední vývoj v Německu, kde rovněž důvěra podniků vykazuje ztráty, nejbližší kroky představitelů EU a USA při řešení zadlužení a stabilizaci obou světových ekonomik a úloha významných asijských ekonomik Číny a Japonska,“ uvedl Oldřich Körner.

Další informace, včetně přehledných grafů, najdete na webové stránce Svazu průmyslu a dopravy ČR : www.spcr.cz/statistika/prumysl.htm

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT