Víte, co vše umí vaše debetní karta?

13.09.2011 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Co nám banky k platebním debetním kartám nabízejí? Jak moc jsou ony „výhodné“ nabídky opravdu výhodné?

Doba hotovostního platebního styku je minulostí, ty tam jsou doby, kdy si naši rodičové před dvaceti lety chodili na mzdové oddělení jednou za měsíc pro svoji výplatu. Dávno minula doba, kdy během vánočních nákupů vyráželi občasné s plnou peněženkou a domů se vraceli obtěžkáni balíčky a taškami, ale naopak s peněženkou prázdnou. V současné době se většina plateb provádí formou bezhotovostního platebního styku, převodem z účtu na účet či platbou kartou. Pro většinu z nás je dneska bankovní účet takovou samozřejmostí jako to, že pečivo je v obchodech k dostání kdykoliv během dne. Co nám ovšem banky k platebním debetním kartám nabízejí? Jak moc jsou ony „výhodné“ nabídky opravdu výhodné?


Co je možné k debetní kartě získat?


Debetní karty jsou vydávány k běžným účtům a slouží především k úhradě nákupů a služeb, při níž čerpáme naše úspory z bankovního účtu. U debetních karet, podobně jako u kreditních, nabízejí banky různé typy, ať už jsou to klasické karty, stříbrné či zlaté nebo také studentské. Vydání jiných než klasických karet je ve většině případů spojeno s bonitou klienta, pokud se na účtech objevují pravidelně dané částky peněz, banka vydává zlaté někdy i platinové karty.

Spolu se získáním této karty nám mnohé banky nabízejí různé další služby, mezi nimiž je zajímavé třeba pojištění, ať už se jedná o klasické pojištění karty a osobních věcí či velmi rozšířené cestovní pojištění.

V rámci pojištění osobních věcí a pojištění karty bývají zpravidla do předem stanovené výše pojištěny i další věci, o které může majitel poškozený spolu s debetní kartou přijít, jedná se především o malá zavazadla jako je batoh a kabelka, dále o osobní věci jako dioptrické brýle, hudební přehrávač či osobní doklady.

Pojištění osobních věcí a pojištění karty, chrání klienta i proti neoprávněným transakcím prováděným kartou či odcizení hotovosti.


Cestovní pojištění k debetním kartám a bankovním účtům


Dalším možným pojištěním, které lze uzavřít, je cestovní pojištění, to bývá zpravidla rozlišeno dle druhu platební karty. Kromě toho, že se na zahraniční cestu či pobyt pojistí majitel karty, je možné do smlouvy zahrnout i rodinné příslušníky.

Toto pojištění je především omezeno délkou pobytu v zahraničí, kde souvislá délka nesmí přesáhnout 90 kalendářních dnů, stejně jako u kreditních karet i zde lze objednat pojištění celé rodiny. Pojištění se sjednává jen jednou a lze ho využívat během všech zahraničních pobytů splňujících dané podmínky.


Další možné druhy pojištění v rámci debetních karet


Běžnou částí nabízeného pojištění je také schopnost hradit výdaje, v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity, ztráty zaměstnání či úmrtí je částka plnění od pojišťovny v měsíčních platbách, nebo pouze jednorázová.

Tabulka: Pojištění samostatně u pojišťovny

maximální částka při hospitalizaci 500 Kč/den
popis žena, 25 let
měsíční pojistná částka 135 Kč

Zdroj: AXA pojišťovna

Rozdíly v pojištění pro případ nemoci jako součásti služeb nabízených k osobnímu účtu a pojištění uzavřeného u pojišťovny je především v tom, že u pojištění uzavíraných samostatně se vyplácené částky pohybují podstatně výše, zhruba od 100 Kč za den až po možných 6000 Kč za den. U pojištění pro případ nemoci jako součásti služeb k osobnímu účtu respektive jako rozšířenou nabídku debetních karet se třeba u České spořitelny částky pohybují pouze mezi 2500 až 5000 Kč za měsíc, což je podstatně méně.

Úrazové pojištění jako součást služeb k osobním účtům se uplatňuje velmi podobně jako pojištění pro případ nemoci, vypláceno je v důsledku vzniku úrazu či hospitalizace v případě pobytu v nemocnici, doby léčení úrazu nebo úrazu s trvalými následky. Je možné ho obvykle sjednat i pro osoby mladší 18 let, které jsou zdrávy a nejsou v pravidelné péči lékařů.

Tabulka: Příklady nákladů na různé služby

Název položky  Obvyklá cena
zřízení účtu   zdarma
vedení účtu   zdarma
správa kreditní karty 25-65 Kč/měsíc*
výběr hotovosti z ATM  40 Kč
cestovní pojištění  50 Kč/měsíčně**
pojištění proti zneužití karty  zdarma – 15 Kč/měsíčně
zneužití karty v případě odcizení limit 100 tis. 69 Kč/měsíčně

Zdroj: Raiffeisen BANK – Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (duben 2011)
* dle druhu karty, u Gold karet se může správa karty pohybovat až okolo 350 Kč/měsíc
** pro držitele karet Gold cestovní pojištění zdarma (vztahuje se i na jeho rodinu)


Správně spočíst všechny skutečné náklady


Pokud se budeme rozhodovat uzavřít pojištění jako doplňkovou službu k osobním účtům a ke kreditním kartám, nesmíme pouze hledět na výši nákladů souvisejících přímo se sjednáváním pojištění. Nutné je také spočíst si kolik dáme za vedení osobního bankovního účtu a ostatním pravidelných a téměř nevyhnutelných plateb souvisejících s účtem a platební kartou, mezi tyto výdaje řadíme především zřízení a vedení účtu, správu karty, výběry z bankomatu a náklady na bezhotovostní platební styk.

Každý by si také měl uvědomit, že třeba cestovní pojištění nabízené k osobním účtům a kreditním kartám je základním druhem pojištění, nekryje tak rizika plynoucí z provozování některých sportovních aktivit, které neodmyslitelně patří k vycestování do zahraničí.

Velice obtížné je také dopátrat se skutečného krytí a částek, které za pojištění musíme v rámci doplňkové služby zaplatit, je opravdu patrné, že se jedná pouze o doplňkovou službu a také tak by k ní potenciální zájemci měli přistupovat.

Autor článku

Simona Rottová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ