Kdo zaplatí škodu?

07.10.2003 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Vytopili jste souseda? A nebo z vašeho rodinného domu díky větru spadla taška na právě projíždějící automobil? Ani jedna z těchto situací určitě není příjemná a to zvláště v případě, kdy po Vás  poškozená osoba požaduje náhradu…

Náhrada škody v některých případech může dosahovat až statisíců korun. Jak se tedy chránit proti případným nárokům poškozených? Řešením může být Pojištění odpovědnosti  občanů za škodu. Pro naše dva příklady se hodí především  pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou  občany při činnosti v běžném životě, případně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou  v souvislosti  s vlastnictvím,  držbou a správou nemovitosti (dle členění ČAP).

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na škody způsobené pojištěným na majetku, zdraví  nebo zájmech jiných (tzv. třetích) osob.  Pojištění odpovědnosti  na sebe přebírá tíhu náhrad pro oblast, kterou má klient pojištěnu, a tím ho částečně, v podobě plnění od pojišťovny, zbavuje povinnosti zaplatit v případě vzniku škody a následného nároku třetí strany. Díky tomuto pojištění mají poškození větší šanci získat peníze, ovšem pokud byl ten, kdo svým jednáním škodu způsobil pojištěn.

Pojištění versus připojištění

Pokud se klient rozhodne uzavřít si pojištění, nezbývá mu než si zjistit, které pojišťovny ho nabízí.  I když na trhu pojištění odpovědnosti nabízí řada pojišťoven, ne všechny mají stejné podmínky a ne všechny jej nabízejí jako samostatné pojištění. Samostatně pojištění nabízí například: Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Generali, Hasičská vzájemná pojišťovna nebo Pojišťovna České spořitelny. Naproti tomu řada dalších pojišťoven  umožní klientům si pojištění odpovědnosti uzavřít pouze v případě pokud si u nich uzavřou pojištění staveb nebo domácnosti. Pouze v  podobě připojištění k pojištění staveb nebo domácností nabízí pojištění odpovědnosti: ČSOB Pojišťovna, Kooperativa nebo UNIQA.
Pokud tedy klient  má již uzavřenu smlouvu např. o pojištění domácnosti a nechce pojištění odpovědnosti u stejné pojišťovny, musí vybírat pouze z pojišťoven, které nabízí dané pojištění samostatně.


Na co se pojištění vztahuje

Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě se vztahuje na škodu způsobenou zejména při činnosti běžné v občanském životě; při vedení domácnosti a provozem jejího zařízení; při rekreaci, rekreačním sportu; při držbě psa; při nájmu bytu, domu, pokud jej užívá k trvalému bydlení; při cyklistice …
Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví, držby nebo správy nemovitosti se vztahuje zejména na škodu vzniklou  z udržování  schůdnosti chodníku; v důsledku technického stavu  nemovitosti; příp. prováděním stavebních a demoličních prací…

Pojištění se vztahuje na pojištěného, členy domácnosti, v některých případech i osoby, kterým byla věc, věci svěřeny k opatrování.

Pozor na výluky

Při uzavírání smlouvy je třeba věnovat zvýšenou pozornost nejen konkrétním situacím, na které se pojištění vztahuje, ale především situacím, na které se pojištění naopak vztahovat nebude, tzv. výlukám z pojištění. Dříve než tedy klient podepíše pojistnou smlouvu, měl by se seznámit s výlukami uvedenými ve všeobecných pojistných podmínkách. V opačném případě může být klient  značně rozčarován, pokud až po pojistné události zjistí, že se na ni vztahuje výluka.

Co po pojistné události

Pokud klient uzavřel pojištění a dojde k pojistné události, která není ve výlukách, a která by mohla být důvodem vzniku práva na náhradu škody, je třeba tuto  skutečnost oznámit pojišťovně a postupovat tak, aby se rozsah škody nezvětšoval. Také v případě pokud je proti pojištěnému uplatněn nárok na  náhradu škody, je pojištěný povinen bezodkladně o tom pojišťovnu informovat.  Pojištěný je povinen postupovat podle pokynů pojistitele.

V případě, že má pojištěný nárok na náhradu škody vůči třetí osobě, postupuje tento nárok pojistiteli a pokud přijme náhradu ze stejné pojistné události od dalšího subjektu (např. druhá pojišťovna), má povinnost oznámit toto plnění pojišťovně. Pojišťovna může v tomto případě pojistné plnění  náležitě zkrátit.

Kolik za pojištění zaplatíte

Pojistné částky se u těchto pojištění pohybují v řádu statisíců až milionů korun. Pojistné se naopak pohybuje v řádu několika stovek korun (podle rozsahu pojištění a výše pojistných částek).

Pojištění za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě - vybrané pojišťovny

 

Pojistné částky

Pojistné roční

Česká pojišťovna

Škoda na zdraví  2 mil Kč

Škoda na věci 1 mil Kč

Škoda finanční 500 tis. Kč

372,- Kč

Česká podnikatelská pojišťovna

Škoda na zdraví  2 mil Kč

Škoda na věci 1 mil Kč

Škoda finanční 500 tis. Kč

370,- Kč

Generali

Škoda na zdraví 2 000 000 Kč

Škoda na věci 1 000 000 Kč

Škoda finanční  50 000 Kč

480,- Kč

Zdroj: pojišťovny

Každý z nás i při největší opatrnosti může způsobit škodu. Aby se tato škoda, v podobě nároků poškozených, co nejméně dotkla našeho finančního rozpočtu, je zde pojištění odpovědnosti. Kromě výše zmíněných pojištění odpovědnosti nabízí pojišťovny i další, kterými se můžete chránit i proti dalším škodám, které můžete způsobit.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.