Od ledna 2013 se zvýší důchody a příplatky k nim

11.12.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od lednové splátky roku 2013 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2013. Zvýšení provede ČSSZ automaticky, není potřeba o ně žádat. UPOZORNĚNÍ: Změna prosincového a lednového termínu výplaty důchodů

Zvyšují se důchody starobní (včetně předčasných starobních), invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 60 Kč (z 2 270 Kč na 2 330 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, vzroste o 0,9 %. V září o tom rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou č. 324/2012 Sb.

Průměrný důchod by měl činit přibližně 10 913 Kč

Jak jsme psali v jednom z předchozích článků, penzista pobírající v roce 2012 důchod ve výši 10 270 Kč (základní výměra 2 270 Kč a procentní část 8 000 Kč) bude mít od lednové splátky důchodu penzi ve výši 10 402 Kč (2 330 Kč + (8 000 Kč x 1,009)).
Více o průměrných penzích zde: Jaký musím mít příjem na průměrný důchod?

Příklad valorizace starobního důchodu

Pobírá-li v roce 2012 důchodce starobní důchod například 10 765 Kč (průměrná výše starobního důchodu ke konci září 2012), tvoří ho základní výměra 2 270 Kč a procentní výměra 8 495 Kč. Od lednové splátky důchodu v roce 2013 se základní výměra zvýší o 60 Kč na 2 330 Kč, procentní výměra se zvýší o 0,9 %, tj. o 77 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Celkem tedy důchod vzroste o 137 Kč. Po valorizaci tak bude náležet starobní důchod ve výši 10 902 Kč měsíčně.

Dílčí důchody

Zvýšení důchodů se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. V tomto případě se procentní výměra důchodu zvýší také o 0,9 % své hodnoty. Základní výměra dílčího důchodu se však zvýší pouze o poměrnou část z 60 Kč (odpovídající poměru české doby vůči celkově získané době pojištění).


Čtěte také

Do důchodu v prosinci 2012 nebo lednu 2013?
Přestupný rok penzijních fondů
Práce v zahraničí a výpočet důchodu
Divadlo kolem penzijní reformy: komedie, anebo drama?

Vyhláškou č. 325/2012 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo, že se od lednové splátky 2013 zvýší také příplatky k důchodu, přiznané před 1. 1. 2013 podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, ve znění pozdějších předpisů. Příplatky se zvýší o 0,9 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje. Zvýšení se však netýká zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb.

Všichni poživatelé důchodů obdrží o zvýšení důchodu oznámení

Osobám, kterým důchod vyplácí v hotovosti Česká pošta, bude oznámení předáno poštovním doručovatelem spolu s výplatním dokladem při výplatě zvýšeného důchodu za leden 2013. Klientům, kterým je důchod poukazován na bankovní účet, bude oznámení zasláno běžnou listovní zásilkou na adresu, která je evidována v ČSSZ, a zvýšený důchod jim bude připsán na účet v lednu 2013.

Na způsobu výplat důchodu se nebude v roce 2013 nic měnit

Budou probíhat jako dosud podle požadavků klientů buď v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p., nebo bezhotovostně na účty bank nebo spořitelních a úvěrních družstev, které si klienti zvolili. Tedy způsobem, který umožňuje platný zákon o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb.).

ČSSZ připomíná klientům změnu prosincového a lednového termínu výplaty důchodů

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) oznamuje svým klientům, že v prosinci 2012 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů. Mění se kvůli svátkům a dnům pracovního klidu, které stanovuje zákon o státních svátcích.

Změna se týká následujících výplatních termínů:

  • důchody splatné ve čtvrtek 20. 12. 2012 budou vyplaceny ve středu 19. 12. 2012
  • důchody splatné v sobotu 22. 12. 2012 budou vyplaceny ve čtvrtek 20. 12. 2012
  • důchody splatné v pondělí 24. 12. 2012 budou vyplaceny v pátek 21. 12. 2012

Klienti ČSSZ, kteří dostávají výplatu důchodu bezhotovostně na své účty vždy 2. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech výjimečně ve čtvrtek 3. ledna 2013. Jde o mimořádné opatření související s tím, že finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2013 může ČSSZ čerpat až dnem 2. 1. 2013.

Klienti, kteří dostávají důchody na účet vždy 4. a 6. den v měsíci již obdrží lednovou splátku v řádném termínu.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY