Jaká je budoucnost stavebního spoření?

29.01.2013 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Doposud jsme byli koncem každého roku svědky masivní reklamy lákající na stavební spoření. Stavební spořitelny slibovaly například vyšší výnos, odpuštění poplatků či třeba věcné dary. Konec loňského roku však byl poněkud jiný. Spíše jsme se od některých stavebních spořitelen dozvídali, že u nich pořídíme nejenom stavební spoření, ale rovněž další finanční produkty. Proč tato změna?

Souvisí to s novými pravidly, které v následujících třech letech výrazně změní podobu tuzemského trhu stavebního spoření. Tedy zatím to tak vypadá. Avšak nikdo si nemůže být jistý, že to tak nakonec bude. Kroky našich politiků jsou v mnoha oblastech velmi nevyzpytatelné. Nicméně změny mohou skutečně nastat.

Co se tedy změní?

Některé změny již nastaly v loňském roce. A potěšeni z nich nebyli zejména ti, kteří uzavřeli smlouvu o stavebním spoření ještě před koncem roku 2003. Neboť počínaje příspěvkem za rok 2011 (ten se připisoval na začátku roku 2012) vláda omezila výši státní podpory. Původně toto omezení mělo platit o rok dříve, avšak návrh na toto omezení tehdy neprošel přes ústavní soud (z důvodu procesního pochybení při schvalování zákona). Vláda pak schválila změny v poněkud jiné podobě, než byl prvotní návrh, i když jejich dopad je prakticky stejný.

Vláda musí šetřit

Změna nastala u státního příspěvku v roce 2012, přičemž způsob jeho výpočtu se nezměnil. Nicméně státní příspěvek nyní může činit maximálně 2000 korun ročně, a to včetně starých smluv uzavřených do roku 2003. Vláda si od tohoto kroku slibuje ušetření pěti až šesti miliard ročně ze státního rozpočtu. Pokud však počítají stejně jako u DPH či spotřební daně (kdy navzdory ministerským předpokladům výnos těchto daní po jejich zvýšení klesl), tak se máme na co těšit. Pravda, zde by výsledek měl být přesnější. Ale při nedávno prokázané matematické (ne)nazlosti některých ministerských úředníků je třeba se mít na pozoru.

V loňském roce došlo i k poklesu maximální procentuální míry (tedy nejenom v absolutním vyjádření) státní podpory z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, a to na 10 %. Před touto změnou činila tato sazba 15 % u smluv u zavřených po roce 2003 a do roku 2003 to bylo dokonce 25 %.

Nicméně změny byly pro lidi, kteří mají smlouvy o stavebním spoření uzavřeny před rokem 2003 i nepatrně pozitivní. Tedy přesněji jedna změna. Dříve maximální částka úspory, ze které se počítá státní podpora, činila 18 000 korun, od roku 2012 je to u pro tyto smlouvy 20 000 korun.

Další ze změn je konec osvobození úroků ze stavebního spoření od daně z příjmů, nově jsou zdaněny srážkovou daní se sazbou 15 %, jako třeba úroky v bance. I když je to nepříznivá zpráva, toto poslední opatření se dotkne vlastníků stavebního spoření nejméně.

Změny v roce 2014

Výrazná změna u stavebního spoření nás čeká v příštím roce. To v podstatě skončí jako zajímavý a do jisté míry velmi efektivní spořící produkt. Proč tomu tak bude? Od ledna příštího roku bude totiž nutné prokazovat účelové použití státního příspěvku na stavební spoření. Nutnost prokázání se bude týkat příspěvků, na které vznikne nárok po 1.1.2014 (tedy po dni kdy zákon vstoupí v platnost). Tato povinnost bude pro všechny smlouvy, tedy jak „staré“, tako „nové“ uzavřené po prvním lednu příštího roku.

Jaký bude vlastně povolen účel, na který bude možno stavební spoření použít, aby klient dostal státní příspěvek? Jedním z povolených účelů je bydlení. Ten, kdo prokáže, že použil prostředky ze stavebního spoření na bydlení či si vzal k tomuto účelu úvěr ze stavebního spoření, bude mít i nadále nárok na státní podporu.  Zde si však klient bude moci libovolně využít prostředky a státní podporu včetně úroků, které získal a naspořil před rokem 2014.

Druhým schváleným účelem je převedení stavebního spoření (po uplynutí doby, na které bylo sjednáno) na penzijní připojištění (tedy 3. pilíř). V takovém případě bude muset klient převést do některého z účastnických fondů vše - tedy jak státní příspěvek, tak vlastní stavební úspory včetně úroků, což je rozdíl oproti předchozímu povolenému účelu.

Existuje ještě třetí možnost jak použít státní příspěvek. Ale ta je nyní jen hypotetická. Současná politická reprezentace předpokládá, že stavební spoření bude možno použít na zaplacení školného na vysokých školách. Ale vzhledem k tomu, že školné zatím není nijak zákonně upraveno, natož schváleno, tak jde jen o teorii.

Rok 2015 – nárůst konkurence

V roce 2015 se na trhu stavebního spoření pořádně zostří konkurence. Tomu se současné stavební spořitelny snažily pochopitelně zabránit – kdo by byl rád, že mu roste konkurence…

Stavební spoření budou od tohoto roku moci nabízet i banky. Zájem již deklarovalo několik bankovních ústavů. Stavební spoření je v současnosti poněkud ve stínu penzijní reformy, nicméně změny, které nastanou v příštích letech, jsou výrazné a určitě stojí za pozornost.

Autor článku

Evžen Fojtík  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ