Investování s důchodovými fondy

04.02.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


O penzijní reformě, zejména nově vzniklém druhém pilíři, se hodně diskutuje. Probírají se jeho výhody, tedy spíše nevýhody ze všech stran. Ale jeden, poměrně důležitý, aspekt jakoby zůstával stranou pozornosti. Řeč je o investiční části.

Státní dluhopisy

Nejvíce konzervativním fondem by měl být fond státních dluhopisů. Jeho portfolio i výnos by měly být dost podobné dnes již zaniklým penzijním fondům. Pozitivem je, že fond plně zajišťuje měnové riziko do české koruny. Což je pro konzervativního investora důležité (přeci jen na konzervativní investice má měnové riziko výraznější vliv, než na dynamické). Kromě státních dluhopisů ČR může fond investovat i do obligací emitovaných OECD, ECB, SB, MMF a dokonce i dluhopisů emitovaných Evropským fondem finanční stability. Jeho portfolio může obsahovat i nástroje peněžního trhu. Průměrná splatnost portfolia nesmí být delší než 5 let, dluhopisy tedy budou maximálně střednědobé. Tento fond bude zřejmě velmi vyhledávaný konzervativními investory. Na tuzemském trhu existuje množství podílových fondů, které můžeme označit jako konkurenci tohoto důchodového fondu. V podstatě každá tuzemská investiční skupina má v portfoliu takto zaměřený fond. A i když minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, můžeme při pohledu na tyto fondy zhruba odhadnout, jaké mohou být výnosy tohoto důchodového fondu.

Mohou být i korporáty

Konzervativní důchodový fond může investovat do stejných dluhopisů jako dříve uvedený fond, nicméně navíc může mít v portfoliu až 30 % korporátních dluhopisů. Můžeme tedy očekávat, že jeho výnos bude o něco vyšší, než u portfolia složeného čistě ze státních dluhopisů. Rovněž je měnově zajištěn do české koruny. Konkurenci, a tedy i možnost srovnání, na českém trhu takto koncipované portfolio moc nemá. Jediným fondem zaměřeným na firemní dluhopisy je fond Korporátních dluhopisů od ČPI.

S příměsí akcií

Vyvážený důchodový fond investuje do stejných nástrojů jako konzervativní důchodový fond. Nicméně ve svém portfoliu může drže i akcie společností přijatých k obchodování na evropských burzách (tedy i ze zemí mimo Evropu). Podíl akciové složky může činit maximálně 40 %. Fond zajišťuje měnové riziko do české koruny na úrovni minimálně 75 % portfolia. Výhodou je měnové zajištění většiny portfolia, nevýhodou poměrně úzké zaměření akciové části jen na Evropu. Fond tak na rozdíl od konkurence ztrácí výhodu investovat na dynamicky rostoucích rozvíjejících se trzích a orientuje se pouze na Evropu, která není v příliš dobré ekonomické kondici. Nicméně dynamické smíšené fondy vedené v české koruně, které je možné zařadit mezi jeho konkurenci, se rovněž primárně zaměřují na Evropu, avšak více na její střední a východní část.

Do důchodu dynamicky

Obecně se říká, že by mladý člověk měl při investování na dlouhodobém horizontu preferovat co nejvíce dynamická aktiva (aby jejich případný pokles bylo možné „dorovnat“ v budoucnu). V případě druhého pilíře by tuto úlohu tvořil dynamický důchodový fond. Ten investuje do stejných nástrojů jako vyvážený důchodový fond, přičemž hodnota akcií může být maximálně 80 % z hodnoty portfolia. Měnové riziko zajišťuje do české koruny z 50 %.  Jeho velkou nevýhodou je orientace jen a na Evropu. Ztrácí tak výnosový potenciál rozvíjejících se zemí. A jen stěží to vyrovná zajištění poloviny portfolia vůči měnovému riziku. Evropa nemá v dlouhodobém horizontu právě nejlepší perspektivy.

Autopilot

Velmi rozumným prvkem druhého pilíře je funkce autopilota investiční strategie. Chrání v posledních deseti letech před důchodem účastníky, kteří zvolili strategii investování s vyšším kolísáním. Jejich úspory budou od 55 let postupně převáděny z rizikových investic do investic s menšími výkyvy v hodnotě majetku. Nemůže se tak stát, že někomu poklesne hodnota jeho celoživotních úspor těsně před odchodem do důchodu o desítky procent. Autopilot bude penzijním společnostem ze zákona nařízen. Nehrozí tedy, že si klient riziko zapomene včas omezit přiměřeně jeho věku. To přibližuje druhý pilíř fondům pravidelných investic.

Pasivní strategie

Důchodové fondy, vzhledem k přísně stanoveným správcovským poplatkům, budou s největší pravděpodobností pasivní, neboť prostor pro aktivní správu příliš není, a to jak z pohledu nákladů, tak z pohledu stanovených limitů strategie. S ohledem na konzervativnost českých investorů můžeme očekávat, že důchodové fondy přijdou i s nějakým principem garancí.

Nákladovost

Důchodové fondy jsou zásluhou zákonného nastavení jedním z nejlevnějších produktů na tuzemském finančním trhu.

Což ukazuje i tato tabulka:

Důchodový fond Vstupní (pořizovací) Manažerské na úrovni fondů Celková nákladovost (TER)
Státní dluhopisy - 0,3 % 0,4 %
Konzervativní - 0,4 % 0,5 %
Vyvážený - 0,5 % 0,6 %
Dynamický - 0,6 % 0,7 %
Podílový fond Vstupní (pořizovací) Manažerské na úrovni fondů Celková nákladovost (TER)
Peněžního trhu 0,5 % 0,3 % 0,6 %
Dluhopisový 1,5 % 1,3 % 1,4 %
Smíšený 2,5 % 1,5 % 1,8 %
Akciový 4,0 % 2,0 % 2,5 %
Program pravidelného investování Vstupní (pořizovací) Manažerské na úrovni programu Celková nákladovost (TER)
Konzervativní 0,5 - 2,5 % 0,8 - 1,3 % 1 - 2,3 %
Vyvážený 1,25 - 4 % 1,03 - 1,8 % 1,5 - 2,5 %
Dynamický 3,7 - 5 % 1,4 - 2,4 % 1,8 - 2,7 %

Autor článku

Evžen Fojtík  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY