Nejčastější překážky při vyřizování hypotéky

02.04.2013 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Rok 2013 bude z pohledu hypotečních úvěrů rokem refinancování a hledání výhodnější variant. Mnohým lidem bude končit fixace úrokové sazby, a tedy nastává období, kdy mohou ve srovnání s lety 2007 a 2009 získat výrazně výhodnější úrok. Základním předpokladem skutečné úspory je ovšem vyvarování se častých chyb, které mohou získání nové či refinancovaní současné hypotéky zmařit.

Splátky stávajících úvěrů

Vyřízení úvěru má několik fází. V té první se jedná především o vyplnění žádosti, která obsahuje i informaci o našich čistých příjmech. V tomto stádiu vyřizování banka zkoumá to, zda budeme s velkou pravděpodobností schopni splácet plánovanou splátku úvěru. K verdiktu dospěje tak, že zohlední počet členů domácnosti, počet vyživovaných osob a k nim přiřadí obvyklé náklady. Výsledný součet odečte od čistých příjmů. Zároveň ale nahlédne do bankovních registrů, které ji prozradí veškeré naše úvěry a dokonce i založené úvěrové karty, které nevyužíváme. Případné splátky se rovněž stanou položkou, která nám v očích banky snižuje výslednou bilanci.
 
Nebývá výjimkou, že žadatelé o úvěr si ke spotřebitelskému úvěru chtějí vzít hypotéku a pak si trhají vlasy, když zjistí, že před pěti lety koupené auto, které dodnes poctivě splácí, jim zhatí plány na vlastní bydlení.


Využijte také:

Podrobný průvodce světem hypoték
Srovnání klasických hypoték
Srovnání amerických hypoték
Hypoteční kalkulačka

TIP: Aplikace nejlepší hypotéka
Situace je ovšem řešitelná. První variantou je samozřejmě úvěr splatit či podepsat bance čestné prohlášení, že před čerpáním hypotéky bude půjčka splacená. Takový krok je vhodný především pro urychlení schvalovacího procesu. V tom případě se úvěr vyřídí, podepíše a až budeme chtít od banky poukázat peníze na účet, budeme jí muset dodat doklad prokazující splacení úvěru. Další možností je refinancování současného úvěru či konsolidace úvěrů, pokud jich máme více.

Aby nám měsíční splátka klesla a zlepšila se v očích banky naše bonita, vezmeme si na doplacení současného úvěru nový, u kterého nastavíme delší dobu splácení. Je dobré zohlednit při rozhodování případné sankce za předčasné splacení současného úvěru. Mějme také na paměti, že při rozložení úvěru na delší období zaplatíme zpravidla více na úrocích.

Objednání odhadu hodnoty nemovitosti

Součástí každé žádosti o vyřízení úvěru je znalecký posudek, v němž odhadce určí hodnotu zastavované nemovitosti. Tento posudek nejčastěji stojí od 3.000 do 5.000 Kč. Pokud již na nemovitosti odhad vypracovaný máme a není starší jak 5 let, banka nám ho často uzná. Každá banka má proces vypracování posudku jiný. Někde pouze zaplatíme poplatek a znalci spolupracující s bankou si vezmou náš odhad k vypracování a jinde dostaneme seznam odhadců, se kterými banka spolupracuje.  My sami si pak můžeme specialistu vybrat. Pokud vám je doporučen odhadce například známými, ověřte si, že s ním vaše banka spolupracuje. To že má tento odhadce splněné veškeré zkoušky a certifikáty ještě totiž neznamená, že jeho odhad banka příjme.
 
Ušetřit za odhad lze využitím služby online ocenění. Kdy u měst nad 10.000 obyvatel jsou již vytvořené tzv. cenové mapy, podle kterých banka zohlední jednotlivé parametry naší nemovitosti a podle tabulek či vzorů naši nemovitost ocení. Zde však může dojít k velkému rozdílu mezi cenou, již by určil odhadce a vzešlou z online ocenění. Například chceme ručit bytem o dané obývací ploše, kategorii a lokalitě.  Byt je však atypický, a proto by cena byla výrazně jiná než podle tabulek banky. To pak může mít vliv nejen na výši úrokové sazby ale také na to, zda nám vůbec bude úvěr poskytnut.

Velké překvapení může také nastat, pokud zaplatíme odhad a hodnota nemovitosti je nižší, než jsme uváděli v žádosti o úvěr. V důsledku to pro nás může znamenat zhoršení úrokové sazby nebo taky situaci, kdy máme zaplacený odhad, ale hypotéku nám při dané ceně nemovitosti banka neposkytne.

Snížit riziko takové situace lze i tím, že si sjednáte nezávaznou konzultaci s odhadcem ještě před placením odhadu a dalších poplatků spojených s vyřízením úvěru. Pokud takovou možnost nemáte, zkontrolujte například jak dlouho je daná nemovitost inzerována a za jakou cenu. Pakliže je realita nabízena při dané ceně déle než rok, neočekávejte příliš potvrzení hodnoty odhadcem.

Autor článku

Daniel Pech  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ