Kde a jak získat dotace na kotle nebo zateplení

08.07.2013 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Léto přeje rekonstrukcím. Chystáte se i vy na výměnu kotle, protože ten stávající jen tak tak dosloužil do konce topné sezóny? Na nový kotel můžete dostat dotaci, a to klidně hned dvakrát. Pokud vás nepodpoří kraj, můžete o peníze žádat v Nové zelené úsporám.

Příspěvek na kotle mohly čerpat domácnosti již minulý rok v Moravskoslezském kraji. Šlo o společný program krajského úřadu a ministerstva životního prostředí, který se setkal s velkým zájmem. Jen ve 3. výzvě bylo koncem dubna vyčerpáno na 40 milionů korun, za něž si domácnosti pořizovaly nové kotle.

Program na podporu nákupu úsporných a ekologických kotlů bude pokračovat i letos v létě. Pro žadatele v kraji s nejvíce znečištěným ovzduším je připraveno 60 milionů korun.

„Celková výše peněz, které je Ministerstvo životního prostředí připraveno kraji nabídnout, závisí na schopnosti kraje sehnat stejnou částku ze svých zdrojů. Program je financován stejnou částkou z ministerstva a z kraje,“ uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Rukavice hozena, záleží na krajích

Ministerstvo životního prostředí je ochotné nabídnout peníze na výměnu kotlů i dalším krajům, pokud o to projeví zájem. Do krajů by mohlo z ministerstva v rámci Společného programu na výměnu kotlů putovat až 80 milionů korun.

„Na krajích teď je, aby převzaly iniciativu, a pokud mají zájem, aby se samy přihlásily a dojednaly s ministerstvem dohodu o spolupráci,“ dodal ministr. O tzv. kotlíkové dotace projevily kromě Moravskoslezského kraje zájem také Středočeský, Ústecký a Jihomoravský kraj.

Z programu budou nově podporované i plynové a zplyňovací kotle. Výhodou nových podmínek je, že bude možné kombinovat dotace ze strany obcí i kraje, což zatím ve společném programu ministerstva a Moravskoslezského kraje možné nebylo.

Domácnosti by měly být výší dotace motivovány pořizovat si kotle 4. či vyšší emisní třídy (emisní třída č. 3 bude podle zákona o ochraně ovzduší od roku 2022 minimálním standardem, proto pořízení kotle, který splňuje pouze tuto emisní třídu, bude podporováno nižší částkou).

Kotlíkové dotace na kotle a jejich výše

  • Kotle na tuhá paliva 3. emisní třídy (uhlí, pelety): 40 tisíc korun
  • Kotle na tuhá paliva 4 emisní třídy (uhlí, pelety) 60 tisíc korun
  • Zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační nádobou: 55 tisíc korun
  • Plynový atmosférický kotel na zemní plyn: 15 tisíc korun
  • Plynový kondenzační kotel na zemní plyn: 20 tisíc korun

Nové kotle i zateplení podpoří Nová zelená úsporám

Zoufat nemusíte ani v případě, že se váš krajský úřad do kotlíkových dotací nezapojí. Šanci získat peníze na kotel a zateplení domu totiž máte i v rámci programu Nová zelená úsporám, na který netrpělivě čekala řada domácností celé jaro.

Čtěte také: Ministerstvo přispěje na nové kotle, přerozdělí 80 milionů

Celkově je pro program vyčleněna jedna miliarda korun. Nicméně další peníze by měly přibýt v průběhu roku. „Program jsme chtěli spustit co nejdřív, proto jsme financování vyřešili z vlastních zdrojů prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Pro začátek je připravena jedna miliarda s tím, že do konce roku ještě získáme peníze z dražby emisních povolenek,“ uvedl ministr Tomáš Chalupa. Při současných odhadech ceny povolenky by se mohlo jednat až o 800 milionů korun.

Cílem programu Nová zelená úsporám je snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů a efektivní využívání zdrojů energie. Příjem žádostí v rámci 1. výzvy bude spuštěn v srpnu a první dotace by měly být vyplacen na podzim.

Jaká opatření budou podporována?

  • Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  • Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie
  • Oblast podpory D – Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
  • Oblast podpory E – Bonus za kombinaci vybraných opatření

Získání dotace bude podmíněno splněním přísných podmínek a příjem žádostí bude zastaven ve chvíli, kdy budou vyčerpány peníze. K žádosti o dotaci je třeba přiložit odborný posudek, který musí obsahovat projektovou dokumentaci a posouzení dosažených energetických úspor. Oba dokumenty je třeba nechat si zpracovat u odborníků a lze na ně čerpat rovněž dotaci (oblast podpory D).

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ