Exekuce a bankovní účet manželů

25.07.2013 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Společné jmění manželů a exekuce je problematikou, která způsobuje v manželství nejednu bezesnou noc a strach o finance. S novelou občanského soudního řádu se od letošního roku situace ještě více zkomplikuje. Jsou bankovní účty manželů v ohrožení?

Právo nemůže nahradit v plném rozsahu mezilidské vztahy a důvěru mezi manžely. Rodinné finance a dluhy jsou a budou zabijákem manželství. Především zatajování skutečnosti, že jeden z manželů nezvládá své půjčky a vytváří falešný dojem rodinné pohody a rodinného zázemí, může v konečném důsledku vést k nemilému překvapení, že bankovní účet druhého z manželů podléhá soudnímu výkonu rozhodnutí.

K tématu rovněž čtěte: Dluhy v manželství

Další novela

Dle novely občanského soudního řádu se od letošního roku stanovila možnost postihnout taktéž příjem a finanční prostředky na bankovním účtu manžela povinného. V mnoha rodinách tak nastane zjištění o odvrácené stránce života druhého z manželů, když dojde k exekučnímu postihu bankovního účtu, aniž by druhý z manželů o pohledávce věděl nebo byl přesvědčován o jejím dávném uhrazení. Samozřejmě za podmínky, že se jedná o vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů.

V případě, že je exekucí postižen majetek, který nenáleží do společného jmění manželství, bude nutné se právně bránit vylučovací žalobou. Ovšem problematika dluhová v návaznosti na společné jmění manželů reprezentuje složitou oblast práva, kdy nelze dané právní kroky doporučit činit bez konzultace s odborníky. Například, nespadá-li majetek do společného jmění manželů z důvodu zúžení notářským zápisem, je dané zúžení společného jmění manželů účinné vůči věřiteli jen v případě, kdy je mu zúžení známo.

Důvěru právem nenahradíš…

Účelem manželství je založení rodiny a výchova dětí. Právní vymezení manželských práv a povinností, včetně majetkových práv je právním řádem vymezeno v dostatečném rozsahu s pravidelnými novelizacemi zákona. Avšak právo z hlediska dluhové problematiky a manželství nemůže vyčerpávajícím způsobem nahradit základní předpoklad fungování manželství a to důvěru. Zatajování zadlužování a nekomunikování s protějškem, může mít i právní dopady, ale hlavním důsledkem bude ztráta důvěry mezi manžely. Kterýkoliv další právní úkon může situaci částečně upravit nebo do budoucna nastavit, avšak narušení lidské hodnoty důvěry nemůže být nahrazeno písemným dokumentem.

Dluhová problematika v manželství je spíše otázkou právně-filosofickou, nad to především lidskou. Dojde-li však ke ztrátě důvěry a jeden z manželů pociťuje ohrožení svých nebo rodinných financí, bude vhodné namísto manželského poradce, navštívit advokáta.

Jak zákon káže…

Občanský soudní řád

§ 262a

(1) Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

(2) Při výkonu rozhodnutí se nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů smlouvou rozšířen o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky.

(3) Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů. Ustanovení hlavy druhé a třetí se použije přiměřeně.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.