Manželovým dluhům dává nový občanský zákoník zelenou

25.03.2014 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Jestliže patříte k těm, kteří jen nevěřícně vrtí hlavou nad novinovými články, ve kterých se popisují praktiky exekutorů, věřte, že nový občanský zákoník jim přítrž neučiní. Naopak, pravomoc exekutorů ještě rozšiřuje. Udělal totiž z manželství společnost s ručením neomezeným.

Standardní fungování

Zákon (přiznejme si to poněkud nesmyslně) předpokládá, že manželé jedno tělo a jedna duše jsou, a co jeden činí, zřejmě dobře činí, protože svým jednáním naprosto nelogicky zavazuje oba dva. V praxi to znamená, že naseká-li váš protějšek dluhy, jsou to i dluhy vaše. Je jedno, že jste o nich neměli ani tušení, že jste peníze nepotřebovali, že netušíte, kam se poděly – nebo třeba i tušíte, ale rozhodně byste s jejich užitím a půjčením vůbec nesouhlasili. Jednoduše máte dluhy i vy.

Vymáhání přitvrdilo

Již v loňském roce došlo ke zpřísnění podmínek při vymáhání dluhů. Exekutoři dostali možnost obstavit účet i plat i toho z manželů, který není faktickým dlužníkem. Protože už jsme si řekli, že dlužníky jsou ze zákona oba, upřesněme toto tvrzení – toho z manželů, který není podepsán na smlouvě o půjčce či úvěru. Logicky by nebylo správné, aby věřitelé marně čekali na své peníze, zatímco dlužník by je schovával na účet svého manžela či manželky. Ovšem ve skutečnosti toto ustanovení potopilo řadu domácností, které se splácet snažily a žily z jednoho příjmu. Jestliže exekutor obstavil platy i účty, na které chodily nezabavitelné částky z platů, obou manželů, zůstali tito lidé zcela bez prostředků.

Letos nově ještě přísněji

Protože se ukázalo, že lidé, zejména ti finančně zodpovědnější, se takovýmto opatřením preventivně bránili, zákon opět přitvrdil, a to, jinak to říct nelze, až do absurdity. Nově se stáváte nejen automatickým spoludlužníkem manžela či manželky u závazků vzniklých v době trvání manželství, ale zodpovídáte i za ty, které vznikly před uzavřením manželství, a to veškerým svým majetkem, který se po uzavření sňatku stává součástí společného jmění manželů.

Rozdělení SJM

Jistě, existuje možnost společné jmění rozdělit, již dříve jí však bývala přikládána nepravdivá důležitost. Protože aby vám rozdělení k něčemu bylo, museli jste dokázat, že o něm věřitel před uzavřením smlouvy věděl, a to bylo, na rovinu, v podstatě nemožné.

Předmanželská smlouva?

Ochránit vás mohla jedině předmanželská smlouva, díky které SJM vůbec nevzniklo. Z té však nový občanský zákoník udělal zcela bezcenný cár papíru – nenamáhejte se vydávat peníze za její sepsání, alespoň kvůli finančním závazkům ne. Pro účely vymáhání dluhů se totiž k těmto případům přistupuje tak, jakoby smlouva neexistovala a za majetek postižitelný exekucí se považuje všechno, co by v případě, že by smlouva neexistovala, do SJM patřilo.

Existuje obrana?

Teoreticky jedinou obranou je sdělení věřiteli, že s dluhem nesouhlasíte, které musíte učinit okamžitě poté, co zjistíte jeho existenci. Pak jej lze vymáhat pouze na poměrné části SJM – ovšem stále platí, že jste to vy, kdo musí zpětně dokázat, že jste tento krok učinili. Obrana chabá a mnohdy k ničemu. Nový občanský zákoník dal zkrátka manželovým dluhům zelenou.

Autor článku

Tomáš Procházka  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ