Rodinné rozpočty pod náporem legislativních změn

05.02.2015 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Loňský rok se v oblasti pojištění nesl ve znamení legislativní smrště. A už letos řadu změn pocítíme na našich rozpočtech. Dotknout se jich může například zpřísňující daňová novela rezervotvorného životního pojištění, která upravuje podmínky daňové uznatelnosti.

K současným podmínkám, které musí daňově zvýhodněné životní pojištění splňovat, přibyla i podmínka, že pojistná smlouva nesmí umožňovat výběry finančních prostředků v době trvání pojištění. Tím je zajištěno, že daňové výhody spojené s životním pojištěním budou vázány výhradně na dlouhodobé zabezpečení.

Více v článku Rodinné rozpočty pod náporem legislativních změn na prodej.finance.cz.

Ale pozor: povinnost platit povinné ručení trvá nadále beze změny. Za provozování vozidla bez pojištění motoristům byl zrušen tento postih, ale nadále hrozí pokuta ve správním řízení, vyřazení vozidla z registru vozidel a zejména povinnost viníků nepojištěných nehod uhradit způsobenou škodu z vlastních finančních zdrojů.

Dovolená? Připlatíme si možná za pojištění proti úpadku CK

Většina rodin vyráží každoročně na letní dovolenou. Chystaná novela zákona o cestovních kancelářích může ve svém důsledku, bude-li přijata, přinést zvýšené náklady na zájezd vlivem pravděpodobných vyšších limitů krytí, požadovaných v pojištění proti úpadku cestovních kanceláří. Pokud by se pojišťovny rozhodly tyto zvýšené limity garantovat, bylo by pojištění dražší, a tyto náklady by se projevily ve vyšší ceně zájezdů. V současné době však stále platí, že pojišťovny limity stanovené neúměrně vysoko garantovat nehodlají, takže zůstává otevřené, kam bude tato iniciativa na změnu zákona směřovat.

Pojištění odpovědnosti se vyplatí

Obecně může do rodinných rozpočtů zasáhnout i nový občanský zákoník účinný od ledna 2014 tím, že stanoví mnohem přísnější pravidla pro odškodňování odpovědnostních nároků. Ty jsou uplatňovány a uznávány v podstatně vyšších částkách, rozšiřuje se okruh osob, které mohou odškodnění nárokovat, a také se rozšířil okruh škod, kde lze nároky uplatnit (např. nemajetkové újmy). Zde je na každé rodině, aby se pro takový případ dobře zabezpečila. Lze tak učinit například v rámci pojištění domácnosti, jejíž součástí je pojištění civilní odpovědnosti členů domácnosti. Doporučujeme navýšit limit krytí, což bude stát rodinný rozpočet nanejvýš několik stokorun ročně navíc, ale současně budou mít lidé "milionovou jistotu" pro případ neúmyslně způsobené škody třetím osobám.

Autorka komentáře je finanční ředitelkou UNIQA pojišťovny

-->


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ