Nová zelená úsporám rozdá peníze průběžně. Třeba na solární elektrárnu

05.11.2015 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Až 27 miliard korun by měl velký dotační program rozdat do roku 2021. Oproti minulým kolům přichází zase několik změn. Výzva je kontinuální, takže poběží plynule následujících šest let. Kromě zateplování podpoří také pořízení solárního systému na ohřev vody nebo fotovoltaické elektrárny.

Vedle kotlíkových dotací, které se primárně zaměřují na podporu výměny starých kotlů za nové a ekologické zdroje, nyní mají domácnosti ještě další možnost, jak získat příspěvek na úsporná opatření. Nová zelená úsporám odstartovala koncem října kontinuální výzvu, která poběží celých šest let.

Příjem žádostí, které zpracovávají pobočky Státního fondu životního prostředí, začal letos 22. října. K dispozici je 520 milionů korun. Příští rok by program měl rozdat dalších 2,85 miliardy korun. Připomeňme, že program Nová zelená úsporám (dříve Zelená úsporám) běží už od roku 2009. Majitelům rodinných a bytových domů za tu dobu rozdal přes 20 miliard korun. Program je financován z výnosů z prodeje emisních povolenek.

Zateplení na etapy

Zásadní změnou je, že Nová zelená úsporám se proměnila v kontinuální formu výzvy. Není proto omezena na několik měsíců jako předchozí kola tohoto programu. „Výhodou kontinuální výzvy je, že žadatel si může svoji akci v klidu naplánovat a přizpůsobit svým finančním i časovým možnostem. Realizaci úsporných opatření tak může provádět po částech i v průběhu několika let, a to s dotací,“ shrnul hlavní výhody Richard Brabec, ministr životního prostředí.

Nová zelená úsporám prošla v uplynulém období výraznými změnami. Jejich záměrem bylo zjednodušení podmínek programu. To se podle jeho správců povedlo. „Program je stabilní a předvídatelný na několik let dopředu. Naším cílem je, aby lidé mohli z programu pohodlně a průběžně čerpat dotace na renovace, které jim v budoucnu ušetří desítky tisíc korun,“ dodal ministr.

Podpora fotovoltaiky

Program omezuje podporu výměny neekologických zdrojů vytápění, protože na ně lze získat příspěvek v kotlíkových dotacích. Zachovává ale podporu výměny elektrických zdrojů za tepelná čerpadla, instalaci termických a nově i fotovoltaických solárních systémů a systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace), bez nichž se například neobejdou pasivní domy.

Velkou novinkou programu je právě podpora malých fotovolataických systémů. Dotaci je možné získat jak na instalaci malých solárních elektráren určených k výrobě elektřiny k přímé spotřebě v domácnosti, tak na fotovoltaické panely pro přípravu teplé vody. Na tyto solární systémy mohou domácnosti získat až 100 000 korun. „K tomuto kroku jsme se rozhodli proto, abychom motivovali občany k energetické soběstačnosti," uvedl Richard Brabec.

Co byste měli vědět o dotacích

  • Nová zelená úsporám není omezena lhůtou pro podání žádosti, ale dobou trvání programu (tedy do 31. 12. 2021).
  • Žádosti přijímá SFŽP od 22. října 2015.
  • Výše dotace představuje až 50 % z celkových způsobilých výdajů, maximální výše podpory činí 5 milionů korun.
  • Nově je možné získat příspěvek na solární fotovoltaické systémy a na samostatnou instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
  • Domácnosti můžou kombinovat příspěvky z Nové zelené úsporám a kotlíkových dotací, které podporují výměnu starých kotlů za nové ekologické zdroje vytápění.
  • Úřady slibují rychlou administraci a méně povinných dokladů i kopií. 3 týdny mají na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace, 3 týdny na vyplacení dotace.
  • Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání volné finanční prostředky, budou zařazeny do zásobníku žádostí, ze kterého budou postupně přesouvány do řádné administrace, tak jak budou postupovat výnosy z prodeje emisních povolenek.

Kdo může o dotace žádat?

Podobně jako předchozí kola Nové zelené úsporám je i nová výzva určená majitelům rodinných domů, kteří plánují výměnu oken, dveří, zateplení nebo výměnu elektrického zdroje tepla (například přímotopů) za tepelné čerpadlo nebo solární systémy. Podobně jako v minulosti, i kontinuální výzva podpoří výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Stejně jako v předchozích kolech platí, že výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor a ve výsledku může uhradit až 50 % celkových výdajů. Zažádat o dotaci přitom domácnosti mohou před, v průběhu i po dokončení realizace opatření. „Perfektně zpracované žádosti podané na již realizované projekty proplácíme do 9 týdnů od jejich podání. U žádostí, kde žadatelé realizují opatření až po jejich schválení, garantujeme proplacení do 6 týdnů od doložení realizace," uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP).

Se žádostmi o dotaci musí žadatelé na některou z poboček Státního fondu životního prostředí. Úřady slibují, že podání žádosti je rychlé a snadné. Nutné je vyplnit elektronický formulář na internetových stránkách programu. Formulář je třeba současně vytisknout, podepsat a spolu s dalšími předepsanými přílohami zaslat nebo osobně doručit do 5 dnů na příslušné krajské pracoviště SFŽP ČR. K této žádosti musí zájemce o dotaci také přiložit projektovou dokumentaci navrhovaných opatření a energetické hodnocení.

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ