Už žádné cukání. Dodavatel energie vám musí říct, kdy končí smlouva

16.02.2016 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Energetický trh se pomalu, ale jistě kultivuje. Podomním prodejcům sice pořád kvete pšenka, dobrou zprávou ale je, že novela energetické zákona tentokrát pamatovala na spotřebitele. Od smlouvy na elektřinu nebo plyn lze nově odstoupit i po zahájení dodávek. A obchodník musí spotřebitelům sdělit, kdy jim končí smlouva na dobu určitou.

Utáhnout domácnosti na slevu elektřiny nebo plynu je pořád snadné. Stačí trochu mlžit, přidat žárovky zdarma a v okamžiku, kdy je to vhodné, podstrčit papír k podpisu. Spotřebitel se nestačí ani nadechnout a je hotovo. Pravdu se dozví až za pár dnů nebo týdnů, kdy mu pošta doručí uvítací dopis od nového dodavatele. Jenže mezitím možná podepsal smlouvu na dobu určitou u jiného dodavatele a neví, co s tím.

Odstoupení od smlouvy i po zahájení dodávek

Podobné situace nejsou výjimkou. „Setkáváme se s případy, kdy se spotřebitelé zavazují více smlouvami o dodávce energií na dlouhou dobu dopředu, dochází tak k jakémusi řetězení smluv,“ upozorňuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu a dodává: „Spotřebitel má například uzavřenou smlouvu na dobu určitou do konce roku 2016, ještě za trvání této smlouvy si sjedná smlouvu s jiným dodavatelem účinnou od 1. 1. 2017 až do 31. 12. 2019 a po oslovení dalším dodavatelem se zaváže k odběru energie smlouvou od 1. 1. 2020.“ Není výjimkou, že spotřebitelé si nepamatují, jaké smlouvy uzavřeli a zmatek mají v tom, jaká z nich vlastně platí. V tomto případě je platná smlouva, která byla podepsána dříve.

Smlouvy, které lidem působí komplikace, bývají většinou podepisovány „mezi dveřmi“, na které zaklepal podomní prodejce, případně jsou sjednávané po telefonu (distanční smlouvy). Od takových smluv je možné podle energetického zákona odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejich uzavření, v tom je úprava shodná s občanským zákoníkem, jehož úpravou se odstoupení dále řídí. Smlouva se ruší od jejího počátku, pokud již začal dodavatel spotřebiteli elektřinu či plyn dodávat, je zákazník povinen mu za odebranou elektřinu nebo plyn zaplatit.

Novela ale přináší zajímavou novinku, kdy lze distanční smlouvu nebo smlouvu sjednanou při podomním prodeji vypovědět ve lhůtě 15 dnů po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu. „Stačí, pokud patnáctý den po zahájení dodávky odešle výpověď smlouvy dodavateli. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi,“ dodal Lukáš Zelený.

Kdy nám končí smlouva?

Stejně jako si lidé nepamatují, že podepsali více smluv na dodávky elektřiny, většinou není v jejich silách vyznat se v obchodních podmínkách a ustanoveních, které upravují trvání smlouvy. Se smlouvami na dobu neurčitou je to snadné – vypovědět je lze kdykoli během roku a po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty je zákazník volný. Horší je to se smlouvami na dobu určitou, které je nutné vypovědět k určitému termínu, jinak se automaticky prodlužují. Pokud není termín výpovědi napsán správně, dodavatelé zpravidla vyhrožují sankcemi. A na zákaznické lince odmítají přesný termín sdělit.

Takové jednání by měla rovněž zastavit novela energetického zákona, která dodavatelům ukládá povinnost sdělit spotřebiteli na jeho žádost pravdivé a úplné informace nezbytné k provedení změny dodavatele. A touto informací je právě i datum, do kdy smlouva na dobu určitou platí.

Dodavatelé jsou už nyní povinni spotřebitele o obsahu smlouvy na jeho žádost informovat, a to na základě ustanovení občanského zákoníku. Praxe energetických a občanský poraden ale ukazuje, že dodavatelé často mlží a informace odmítají poskytnout. Větším bičem by měla být novela energetického zákona. Ta totiž výslovně stanovuje, že dodavatelé energií jsou povinni uvádět v souvislosti s uskutečněním změny dodavatele pravdivé a úplné údaje.

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ