Ve čtvrtek končí lhůta pro podání prvních kontrolních hlášení

23.02.2016 | , Finanční správa
DANĚ


Posledním dnem lhůty pro podání historicky prvních kontrolních hlášení je již tento čtvrtek 25. února. Finanční správě bylo k dnešnímu dni podáno 70 tisíc kontrolních hlášení. Z tohoto počtu byly 4 tisíce (tj. zhruba 6%) kontrolních hlášení podány ve špatném formátu a struktuře, což má za následek, že takováto chybná podání nelze v systému Finanční správy zpracovat. Plátce DPH proto následně obdrží od správce daně výzvu, kterou bude vyzván k odstranění vad prostřednictvím podání „nového“ kontrolního hlášení. Pokud bude ve lhůtě stanovené správcem daně kontrolní hlášení podáno ve správném formátu a struktuře, správce daně pohlíží na kontrolní hlášení jako na řádně a včas podané a neuplatní žádnou sankci za pozdní podání.

„Děkuji Vám, všem plátcům, kteří jste si pospíšili a apeluji na Vás ostatní, abyste podání kontrolního hlášení nenechávali na poslední chvíli. Pokud navíc využijete ke kontrole formátu a struktury aplikaci Finanční správy, snížíte tím riziko chybovosti a ušetříte spoustu zbytečných starostí s výzvami a opravami na obou stranách“, uvedl generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček.


Kontrolní hlášení - vše, co potřebujete vědět

Kontrolní hlášení DPHOd 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení. Jeho cílem je efektivní boj s daňovými úniky především v rámci karuselových obchodů.
V našich článcích se dozvíte vše potřebné ohledně této novinky, např. koho se tato povinnost týká, jak podat kontrolní hlášení, praktické příklady, sankce apod. Výpis šlánků na téma kontrolní hlášení naleznete na této stráce: Kontrolní hlášení DPH.


Mezi nejčastější důvody chybného formátu a struktury kontrolního hlášení patří:

  • Nevyplnění ID datové schránky nebo e-mailu v úvodní části formuláře kontrolního hlášení – jedna z těchto náležitostí musí být vždy povinně uvedena (chyba u 4 % kontrolních hlášení).
  • Chybějící či chybný formát DIČ odběratele/dodavatele v oddíle A.4./B.2. kontrolního hlášení (chyba u téměř 1% kontrolních hlášení).
  • Chybné číslo finančního úřadu (3 znaky) a územního pracoviště (4 znaky) (chyba u 0,5% kontrolních hlášení).

Více zde: Nejčastější chyby při vyplňování kontrolního hlášení.

Finanční správa doporučuje, aby si plátci DPH před samotným odesláním kontrolního hlášení ověřili, zda formát kontrolního hlášení, který byl například vytvořen jejich účetním programem, neobsahuje chyby struktury, které způsobí nemožnost jeho načtení do informačního systému správce daně. Kontrolu i odeslání kontrolního hlášení mohou provést jednoduše prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), dostupné na Daňovém portále Finanční správy (www.daneelektronicky.cz). Tato aplikace zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.

Lhůta pro podání kontrolního hlášení za leden 2016 uplyne 25. února 2016. Do této doby je také nezbytné odevzdat správci daně dodatečné potvrzení kontrolního hlášení (tzv. e-tiskopis), pokud bylo kontrolní hlášení zasláno prostřednictvím EPO formuláře bez elektronické identifikace podatele.

Podrobné informace ohledně vyplnění a podání kontrolního hlášení naleznete na internetových stránkách Finanční správy na adrese: http://www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni.

Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2016-02-10_Pokyny-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf.

Časté dotazy a odpovědi ke kontrolnímu hlášení naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi.

Návodné 10dílné video k vyplnění kontrolního hlášení krok po kroku naleznete zde: https://youtu.be/JvLEHGWovGk?list=PLpnOHUCqVKbJe2llyaMK__ynBWQtQO0Sa.

Animované video, jak postupovat při vyplňování formuláře ke kontrolnímu hlášení naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=HR-sqVUn9-o.

K dispozici je též infolinka, určená výhradně pro dotazy ke kontrolnímu hlášení, a to na telefonním čísle 296 853 863 nebo 296 854 393 (pondělí až pátek od 9:00 do 15:00 hodin).

Články ze sekce: DANĚ