Nechte si přispět od státu!

14.04.2005 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Mladí lidé mají většinou hluboko do kapsy. Pořízení vlastního bydlení je přitom investice, která nás ovlivní na desítky let dopředu. Přečtěte si možnosti, kterými stát podporuje tuto cílovou skupinu obyvatel.

Osamostatnit se, vylétnout z hnízda je snem každého mladého člověka. Už máte po škole, našli jste si práci a najednou zjistíte, že vám ke štěstí chybí jedna zásadní věc – vlastní bydlení. Spoléhat na představu, že si z nástupního platu absolventa zaplatíte podnájem, je dost naivní. Pokud nemáte rodiče, kteří vám ochotně koupí vytouženou nemovitost nebo si nenajdete budoucího životního partnera, který už vyřešil svoji bytovou situaci, velký výběr nemáte. Ano, můžete se například uskromnit a rozdělit se o náklady se svým spolubydlícím. Toto řešení je ale bohužel pouze dočasné. Po zavrhnutí ostatních nápadů a potenciálních východisek, zjistíte, že se budete muset zadlužit. No jo, ale kdo nám bude chtít půjčit? Pokud nemáte dostatečně vysoký příjem, což v případě mladých lidí je více než pravděpodobně, na úvěr od banky zapomeňte. Rodiče? Kamarádí? Jestliže si nechcete ničit vztahy s okolím, raději na tuto možnost nespoléhejte. Potrženo, sečteno – mládí v dnešní době nemá vždy zelenou.

Nízkoúročené úvěry

Koncem minulého roku všem mladým svitla naděje. Vláda schválila nařízení, na základě kterého bude Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) poskytovat mladým lidem nízkoúročené úvěry na pořízení bydlení. K získání úvěru je potřeba splnit základní podmínky. Žadatelé buď musí žít v manželství a ani jeden z manželů v roce podání žádosti nesmí dosáhnout 36 let věku, nebo se může jednat o samostatnou osobu, která v roce podání žádosti nedosáhla 36 let věku a přitom trvale pečuje nejméně o jedno nezletilé dítě.

Úvěr může být poskytnut do výše 300 tisíc Kč, je splatný nejdéle do 20 let a úročí se 2 % ročně. Na žádost příjemce úvěru může být počátek splácení jistiny úvěru odložen nejdéle na dobu deseti let ode dne, kdy bylo s čerpáním úvěru započato. Po dobu tohoto odkladu příjemce splácí pouze úrok.

Úvěr je účelový a je možné ho použít k financování:

  • výstavby bytu podle zákona o vlastnictví bytů
  • výstavby bytu v rodinném domě
  • výstavby bytu formou změny stavby, kterou vznikne byt z prostorů původně kolaudovaných k jiným účelům než k bydlení
  • koupě bytu
  • koupě rodinného domu s jedním bytem úhrady za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu.

Úvěr nelze poskytnout:

  • je-li žadatel, jeho manžel nebo manželka vlastníkem bytu, bytového domu, rodinného domu nebo nájemcem družstevního bytu,
  • téže osobě opakovaně
  • na výstavbu nebo pořízení bytu, na který byl úvěr Státním fondem rozvoje bydlení již poskytnut.

Žádosti je možné podávat osobně na pracovištích Fondu. Doporučuje se  však žadatelům, aby žádost zaslali poštou. Budou poté písemně vyzváni k případnému doplnění potřebných podkladů. Teprve k vlastnímu projednání a uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru budou pozváni k osobnímu jednání.

Nemusíme se brát narychlo

Co ale dělat v případě, že sice splňujeme věkovou hranici, ale nejsme ženatí či vdaní a nepečujeme o nezletilé dítě? Fond pro tyto občany poskytuje jiný typ úvěru. Maximální výše úvěru je 200 tis. Kč a je úročen 3 % p.a. Úvěr je splatný do 10 let ode dne, kdy bylo započato s jeho čerpáním, které musí být zahájeno do 2 let od podpisu úvěrové smlouvy. Tento úvěr je určen pouze na výstavbu bytu nebo rodinného domu.

Na rozdíl od předešlého úvěru v tomto případě podlahová plocha všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu, nesmí překročit 80 m2 a podlahová plocha všech místností bytu v rodinném domě s jedním bytem včetně místností, které tvoří příslušenství bytu kromě garáže, nesmí překročit 120m2. Do podlahové plochy se nezapočítává plocha lodžií a  balkonů.

Úrokové dotace

Kromě poskytování úvěrů mají mladí možnost získat podporu v podobě úrokových dotací k hypotečním úvěrům. Výše dotace se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce. Klesne-li průměrná úroková sazba pod 5 %, je výše podpory pro nově uzavřené smlouvy nebo v tomto termínu přepočítávané smlouvy nulová. Bohužel musíme konstatovat, že tato situace nastala v letošním roce, neboť za rok 2004 činí výše průměrné sazby úroku k hypotečním úvěrům podle nařízení v platném znění 4,92 procentních bodů.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje novou formu pomoci mladým. Ta je taktéž poskytována v podobě úrokové dotace, kterou bude Fond pomáhat se splácením úroků z bankovních úvěrů poskytovaných bankami a stavebními spořitelnami. Dotace budou jednak na pořízení bytu výstavbou, koupí, popř. převodem členských prav v bytovém družstvu, jednak na financování oprav a modernizací staršího bytového fondu. „V praxi tedy, když má žadatel, žádající o státní podporu uzavřenou smlouvu o úvěru, u kterékoliv banky, a splní podmínky na řízení, bude mu SFRB posílat 20 let (po dobu splácení úvěru) pravidelné příspěvky, které níží splátky jeho úvěru“, uvedla Veronika Skořepová, tisková mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj.

Na závěr si pouze uvedeme, že zájem o nízkoúrokové úvěry je opravdu velký. Od 9.12., kdy se začalo s přijímáním žádosti je jich zaregistrováno přes 10 tisíc.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.