Peníze ze stavebka půjde vybrat i bez opatrovnického soudu

05.04.2016 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Schvalovacím procesem úspěšně prošla novela zákona o stavebním spoření, která ruší povinnost schvalování výběru naspořených prostředků na stavebním spoření dítěte. Dobrá zpráva jak pro rodiče, tak stavební spořitelny. Co dalšího se chystá v oblasti úvěrů na bydlení a kdy začnou nová pravidla platit?

V závěru minulého týdne podepsal prezident republiky novelu zákona o stavebním spoření, která ruší povinnost schvalování výběru naspořených prostředků na stavebním spoření dítěte. Dosud bylo nutné pro výplatu prostředků získat souhlas opatrovnického soudu. Podpisem prezidenta se završil schvalovací proces a nyní se čeká na nabytí jeho účinnosti zveřejněním ve sbírce zákonů.

Co to znamená pro klienty?

  • Pokud bude potřeba vypovědět smlouvu o stavebním spoření dítěti, postačí, aby se na ukončení shodli oba rodiče (všichni zákonní zástupci). 
  • Smlouva však nesmí být v tzv. vázací lhůtě, typicky tak musí být starší 6 let. Nová úprava tímto mechanismem brání jednání, kdy by rodiče mohli zrušit stavební spoření dítěti předčasně jen na základě svého úsudku, a tím by dítě přišlo o státní příspěvek. 
  • Nebudou-li však všichni zákonní zástupci souhlasit s ukončením smlouvy nezletilého účastníka, bude se i nadále vyžadovat souhlas soudu.

Nové podmínky se vztahují i na všechny uzavřené smlouvy. Účinnosti novela nabude formálním uveřejněním ve sbírce zákonů, takže do konce dubna by měla být účinná.

Co to znamená pro stavební spořitelny?

Od roku 2014 začaly stavební spořitelny vyžadovat při ukončování smluv nezletilých dětí souhlas opatrovnického soudu. „To přirozeně odradilo velkou část rodičů od uzavírání smluv pro své děti. Tím fakticky došlo ke znatelnému zmenšení trhu (smlouvy s nezletilými tvořily odhadem kolem 15 % nových smluv),“ odhaduje Petr Kielar, majitel partnerského portálu Stavebky.cz.

Za rok 2015 spořitelny uzavřely 458 566 nových smluv, což je o téměř 155 tisíc smluv méně než za stejné období předchozího roku (613 tisíc) a meziroční pokles pokračoval i v letošním roce. Je pravděpodobné, že schválení novely a uvolnění pravidel se projeví nárůstem zájmu o smlouvy stavebního spoření.

„Zrušení povinnosti vítáme a vnímáme jej jako racionální rozhodnutí. Stavební spoření motivuje klienty k tvorbě úspor a u mladých lidí je výborným odrazovým můstkem při pořízení či zlepšení vlastního bydlení,“ říká Libor Ostatek, ředitel makléřské společnosti GOLEM FINANCE, která se specializuje na poradenství v oblasti úvěrů na bydlení.

Co dalšího se chystá?

Trh s úvěry na bydlení dlouhodobě sledujeme a součástí našeho monitoringu jsou schvalovací procesy dalších důležitých předpisů, které trh mohou zásadně ovlivnit. Jaké novinky se chystají, kdy budou účinné a co můžeme od nové legislativy očekávat?

Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele

Zákon implementuje směrnici o úvěru pro spotřebitele a přinese zásadní změny v regulaci všech subjektů zapojených do zprostředkování a poskytování spotřebitelských a hypotečních úvěrů. V poslanecké sněmovně proběhlo 1. čtení, při kterém poslanci naznačili možné pozměňovací návrhy, např. v oblasti limitu pro sankce a smluvní pokuty, dalších důvodů pro předčasné splacení úvěru bez poplatku (prodej nemovitosti) a do jaké míry má zákon dopadnout na stávající smlouvy. Jasnější představu o finální podobě textu zákona proto budeme mít po projednání zákona v Rozpočtovém a Ústavně právním výboru a po 2. čtení, které by mělo být na další schůzi poslanecké sněmovny v polovině dubna. Zákon dle původního záměru a dle evropské hypoteční směrnice měl být touto dobou již v platnosti. Faktické nabytí účinnosti z důvodu zpoždění legislativního procesu není možné očekávat dříve jak v polovině roku.

Úvěry pro mladé do 36 let (Program 600)

Program na podporu pořízení bydlení osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let, jehož maximální výše může dosáhnout 600 tis. Kč, maximálně však 50 % nákladů souvisejících s pořízením bydlení. O vyčlenění prostředků již rozhodla vláda. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) nyní musí připravit finální text, který nabude účinnosti vyhlášením ve sbírce zákonů. Žádost o úvěr bude klient následně podávat u Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), který je bude vyřizovat dle data podání do doby, než budou vyčerpány prostředky.

Novela zákona o dani z nabytí nemovitosti

Dle návrhu by měl být poplatníkem daně kupující (dosud je jím prodávající). Návrh počítá i se zrušením ručení za úhradu daně a obsahuje další změny týkající se například osvobození novostaveb. Očekáváme, že v 2. čtením budou v Poslanecké sněmovně načteny pozměňovací návrhy, např. osvobození obcí od daně. Pokud by byla novela schválena, mohla by nabýt účinnosti do poloviny roku.

Kromě 4 výše zmíněných oblastí sledujeme také zvažované změny týkající se vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu pro stavbu RD a poplatku za něj, návrh novely zákona o platebním styku zavádějící právo občana na základní platební účet, zárodky návrhu zákona o realitním zprostředkování a všechny další důležité první normy, které mohou zásadním způsobem ovlivnit prostředí trhu s bydlením.


Zdroj: GOLEM FINANCE, Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS), stavebky.cz, sfrb.cz, vlada.cz, www.psp.cz

Autor článku

Luboš Svačina


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ