Jak správně reklamovat vyúčtování za elektřinu a co dodavatel uzná?

24.05.2016 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Vysoký nedoplatek nebo dojem, že dodavatele elektřiny naúčtoval víc, než měl. To jsou podle energetických společností nejčastější důvody reklamací vyúčtování. Jak správně při reklamaci faktury za elektřinu postupovat? A co dodavatel uzná?

Zpravidla jednou za rok přistane ve vaší schránce roční vyúčtování elektřiny. Termín záleží na odečtu elektroměru, což je v kompetenci distribuční společnosti. Výslednou fakturu vám ale zasílá váš dodavatel. Už tady mohou vznikat první zmatky. Úspěšnost reklamace vyúčtování za elektřinu přitom záleží i na tom, jak a komu ji zašlete.

Bez emocí, ale s argumenty

První, co vás v rozčilení způsobené výrazným nedoplatkem napadne, bude telefonát na zákaznickou linku vašeho dodavatele. Sice si můžete na operátora vylít vztek, ale většinou tím ničeho nedosáhnete. Reklamaci vyúčtování je vhodné zaslat písemně a nejlépe přidat i argumenty, které budou ve váš prospěch. Tak zvyšujete své šance, že dodavatel vaši reklamaci uzná a pošle vám opravné vyúčtování.

Nezapomeňte, že také reklamace faktury za elektřinu se řídí obchodními podmínkami, které jsou součástí smlouvy, jež jste s dodavatelem uzavřeli. Některé energetické společnosti přidávají k faktuře reklamační formulář, jiné ho mají ke stažení na svých stránkách.

Kdy vyúčtování za elektřinu reklamovat

Jakmile máte vysoký nedoplatek, podezření na nesprávný odečet nebo funkci elektroměru, početní nebo tiskovou chybu ve vyúčtování, nebo dodavatel na faktuře operuje s nesprávnou distribuční sazbou, výší jističe nebo tarifem, vyúčtování neodkladně reklamujte.

„Většina reklamací je spojena s výší účtované spotřeby, kdy mají zákazníci pocit, že je jim účtováno více, než ve skutečnosti spotřebovali. V takových případech je našim hlavním „rádcem“ měřicí zařízení, které je propojením mezi námi a zákazníkem, jelikož právě z něj získáváme údaje o spotřebě zákazníka,“ říká Rudolf Uzlík, vedoucí prodeje energie domácnostem a malým a středním podnikům ve společnosti E.ON Energie a.s.

Právě v takovém případě je vhodné přidat k reklamaci jako důkaz skutečný stav elektroměru. Není od věci měřidlo čas od času zkontrolovat a především kolem doby odečtu si spotřebu zapsat nebo ještě lépe nafotit. Některé odečty spotřeby jsou prováděné jen tzv. odhadem, kdy je snadno počítána jiná výše spotřebovaných kilowatthodin, než skutečně měřidlo ukazuje.

Jak správně reklamovat fakturu za elektřinu

Když máte podezření, že na vašem vyúčtování nesedí čísla, ceny, spotřeba nebo údaje, s reklamací vyúčtování neváhejte. Dodavatel by vás měl poučit o možnostech a lhůtách reklamací, přičemž většinou můžete vyúčtování reklamovat do 30 dnů. „Vždy je nutné uvést přesný popis reklamované skutečnosti, odůvodnění reklamace a další důležité skutečnosti související s tím, abychom mohli reklamaci správně posoudit,“ připomíná Roman Gazdík, tiskový mluvčí společnosti ČEZ.

V písemné reklamaci je třeba uvést následující údaje:

 

  •  Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, případně IČ) 
  •  Identifikační údaje o odběrném místě (například kód EAN, zákaznické číslo) 
  •  Variabilní symbol faktury (najdete na faktuře) 
  •  Číslo elektroměru a jeho aktuální stavy (najdete na faktuře) 
  •  Další podrobnosti reklamace (například důvody reklamace, argumenty ve váš prospěch apod.).

 

Reklamaci odešlete nejlépe doporučeně nebo s dodejkou na adresu dodavatele, která je uvedena na faktuře. Reklamaci můžete odnést také na pobočku energetické společnosti. Nechte si ale vždy potvrdit, že vaše žádost byla přijata.

A co na to dodavatel?

Jak dlouho si budete muset na vyjádření svého dodavatele počkat, vyčtete z obchodních podmínek, kde jsou uvedeny lhůty související s reklamací vyúčtování. „Výsledek, případně informace o šetření, sdělíme zákazníkovi do 15 kalendářních dnů,“ říká za společnost ČEZ Roman Gazdík a dodává: „Pokud jsme se dopustili nějaké chyby, tak samozřejmě provedeme opravu. K reklamacím se snažíme přistupovat i se selským rozumem a zohledňovat v nuancích i individuální situaci zákazníků. Každá situace může být odlišná.“

Také podle Rudolfa Uzlíka ze společnosti E.ON Energie vše závisí na konkrétním případu. „Můžeme však říci, že se v každé situaci snažíme vyřešit reklamaci k maximální spokojenosti zákazníka. Vyúčtování elektřiny však podléhá určitým pravidlům, která musí distributor i dodavatel elektřiny respektovat,“ říká.

Většina dodavatelů v případě neuznané reklamace, která se týkala vysokého nedoplatku, svým zákazníkům nabízí splátkové kalendáře.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát