Cizinci mají zájem o nemovitosti

23.08.2005 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Novelou zákona se loni zjednodušil způsob nabývání nemovitostí pro cizince. Logickým důsledkem toho byl i nárůst počtu sjednaných hypotečních úvěrů. Přečtěte si podrobnosti.

Novela devizového zákona, kterou se mění zákon č. 219/1995 Sb a která nabyla účinnosti 8.6.2004, přinesla významné změny pro občany Evropské unie v oblasti nabývání nemovitostí. Pro subjekty, které jsou právnickými osobami a pro cizince ze třetích zemích nedošlo v této oblasti k významnějším změnám.

Jak už bylo řečené, změna se týká občanů Evropské unie, kteří již nemusí zakládat v České republice obchodní společnosti, aby mohli nabývat nemovitosti na našem území.

Vlastnictví nemovitosti občany EU je novelou upraveno rozdílně s ohledem na druh nemovitosti, který chtějí získat do svého vlastnictví. Velmi omezený je nákup pozemků, které tvoří zemědělský půdní fond a pozemků určených k plnění funkce lesa. Na druhou stranu ostatní nemovitosti mohou nabývat všichni cizozemci s průkazem povolení k pobytu.

Nabývání nemovitostí na základě získání pobytového povolení je umožněno také občanům států, kteří jsou členy Evropského hospodářského prostoru, tedy občanům Lichtenštejnska, Norska a Islandu. Na základě bilaterálních dohod je i občanům Švýcarska umožněno při splnění určitých podmínek nakupovat nemovitý majetek. V souvislosti s dohodou o ochraně a podpoře investic uzavřenou s USA bude stejné zacházení, které bude poskytnuto Lichtenštejnsku, Norsku, Islandu a Švýcarsku, podle doložky nejvyšších výhod poskytnuto také investorům z USA.

Pokud by ovšem občané EU a ze zemí Evropského hospodářského prostoru neměli příslušná povolení k pobytu, budou moci nabývat nemovitosti jen z důvodů, které již dříve upravoval devizový zákon (např. dědictví).

Financování nemovitosti

Většina českých bank reagovala na tuto skutečnost a umožnila cizincům financování dané nemovitosti prostřednictvím hypotečních úvěrů. Z námi oslovených finančních ústavů jedině e-Banka zatím neposkytuje hypoteční úvěry výše uvedeným osobám.

Ze statistik jednotlivých organizací vyplívá, že si nejčastěji hypotéku na pořízení nemovitosti v České republice berou Slováci, Rakušáci, Němci nebo Britové. Nejčastějším objektem úvěru je koupě bytových jednotek v novostavbách.

„Podle naší zkušenosti je průměrná výše hypotéky u cizinců dvakrát vyšší než nejčastější hypotéka v Praze. Průměrná výše hypotéky u cizince je cca 3,8 mil. Kč, nejčastější hypotéka v Praze se podle našich zkušeností pohybuje mezi 1,5 – 1,7 mil. Kč. Například pro Slováky je nákup nemovitostí v Praze velice snadnou investicí, protože historicky dobře znají místní trh a odpadá jazyková bariéra,“ uvedl Ivo Polišenský, tiskový mluvčí Živnostenské banky.

Logickým výsledkem novely zákona je to, že všechny banky zaznamenali růst počtu sjednaných hypotečních úvěrů pro cizince. Oproti stejnému období loňského roku vzrostl počet úvěru u Hypoteční banky dokonce devítinásobně. Musíme si ale uvědomit, že v minulých letech byl roční objem těchto úvěrů minimální (v řádech kusů), a proto je i nárůst takto vysoký. Nejvíce se na vzestupu podíleli občané Slovenské republiky. Ti si v prvním pololetí vzali 83 % takovýchto úvěrů. Důvodem je především zvýšená migrace obyvatel, kteří mají přirozenou potřebu řešit bytovou situaci.

„Zajímavý je fakt, že z cizinců, kteří si letos vzali hypotéku, je jen 40 % vdaných nebo ženatých a dokonce jen 26 % má nezaopatřené děti. To je dáno jejich nízkým věkem, neboť 38 % z nich je ve věku 25 až 29 let. V případě rodin se přitom často jedná o smíšená manželství cizinců a Čechů,“ uvedl Petr Hlaváč, náměstek generálního ředitele pro věci úvěrové Hypoteční banky.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.