Chcete hypotéku? Zastavte nemovitost!

16.09.2005 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Plánujete si sjednat hypotéku, ale nevíte, co všechno obnáší zástavní právo k nemovitosti? Připravte se na to, že vaše první kroky povedou na katastr nemovitostí s kupní smlouvou v ruce...

Chcete si pořídit bydlení, ale nemáte dostatek volných prostředků? Chcete se zadlužit a využít výhodných úrokových sazeb? V tomto případě, byste měli začít uvažovat o hypotéce - jedním z nejvíce využívaných finančních instrumentů k řešení otázky bydlení.

Hypoteční úvěr, zjednodušeně nazývaný hypotéka, je účelový úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Zastavovaná nemovitost může být  přímo objektem úvěru (hypoteční úvěr je čerpán na její koupi, výstavbu či rekonstrukci) nebo to může být jiná či jiné (v zástavě může být i více nemovitostí) nemovitosti a musí nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Jak z výše uvedeného textu vyplývá samotné zástavní právo je pro hypoteční úvěr velice důležitým pojmem. Dneska se zkusíme zaměřit na samotný pojem zástavního práva a povinnosti, které pro vás vyplývají, pokud se rozhodnete sjednat si hypotéku.

Zástavní právo

Zástavní právo je institut, kterým jedné osobě vznikají práva, vážící k věci, kterou tato osoba nevlastní. Účelem tohoto práva je zajišťování pohledávky věřitele ze smlouvy vůči dlužníkovi, který je zároveň vlastníkem zastavěné věci. Může se jednat o smlouvu kupní, o půjčce, o poskytnutí úvěru apod. V našem případě nás bude zajímat především hypotéka, což je zástavní právo při kterém je zastavenou věcí nemovitost.

Zástavní právo zajišťuje pohledávku tak, že v případě nesplnění povinností, plynoucí ze smlouvy dlužníkovi, je zástavní věřitel oprávněn domáhat se prodeje zastavené věci a uspokojit svoji pohledávku z výtěžku prodeje. Zbývající část je povinen dlužníkovi vrátit.

Problematiku zřízení zástavního práva řeší jak Občanský, tak i Obchodní zákoník. Pokud je zřízení zástavního práva upraveno podle Občanského zákoníku, umožňuje věřiteli v případě nesplnění závazků dlužníkem domáhat se pouze návrhem k soudu na prodej soudní dražbou, a nikoliv mimosoudním prodejem věci. Úprava v Obchodním zákoníku povoluje sjednání jiného způsobu prodeje.

Zástavní právo nejčastěji vzniká smlouvou, která u hypotéky musí být vždy písemná a vložena do katastru nemovitostí. Ze zákona platí, že teprve provedením vkladu do katastru nastává právní účinek skutečností, která vedla k podání návrhu.

Pokud by zastavená nemovitost byla převedena za trvání zástavního práva na někoho jiného, přechází postavení zástavního dlužníka na nového vlastníka. Netýká se to ovšem dluhu k jehož zajištění byla hypotéka zřízena.

Co dělat, když uhradíme dluh zajištěný zástavním právem?

Pokud má dojít k výmazu zástavního práva, které zajišťovalo smlouvu o půjčce, dlužník si musí nechat vystavit kvintaci. Kvintace je dokument s úředně ověřeným podpisem, kterým banka deklaruje zánik pohledávky vůči dlužníkovi. Katastrální úřad je povinen provést výmaz zástavního práva z listu vlastnictví zástavce záznamem v pořádkové lhůtě 30 dní ode dne doručení žádosti.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.