Co dělat, když chci od státu výhodnou půjčku na bydlení?

17.10.2013 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Státní fond rozvoje bydlení již pomohl mnoha rodinám při financování vlastního bydlení. V současné době je k dispozici několik programů podpory, a to ve formě nízkoúročených úvěrů. Které programy lze ještě využít? Kdo může podat žádost do programu?

Programy Státního fondu rozvoje bydlení mohou využít investoři, obce i samotní vlastníci bytových domů. Nabídka programů se v posledních letech měnila, a to v závislosti na přísunu financí do jednotlivých programů. Například v březnu roku 2011 byl ukončen příjem žádostí do úspěšného programu pro mladé Úvěr 300. Ten nabízel mladým lidem do 35 let věku nízkoúročené úvěry na pořízení bydlení. Které programy můžete v letošním roce využít?

Aktivní programy pro vlastníky nemovitostí

Vlastníky bytových domů bude zajímat program Panel 2013+. Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Forma podpory spočívá v nabídce nízkoúročených úvěrů na opravy a modernizace bytových domů. Důraz je kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

Úvěr může být poskytnut maximálně do výše 90 % rozhodných výdajů. Čerpání úvěru je možné maximálně po dobu 3 let od data uzavření úvěrové smlouvy. Příjemce musí ukončit opravu nebo modernizaci domu do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru. Délka úvěru je stanovena ve smlouvě o úvěru, nesmí však přesáhnout 30 let od data podpisu úvěrové smlouvy (včetně období čerpání).

Výsledná úroková sazba nesmí být nižší než základní referenční sazba Evropské unie pro ČR, která je od 1. října 2013 0,75% p.a.

Přehled aktivních programů a podpor:

 • Úvěry na výstavbu nájemních bytů
 • Úvěry na opravy a modernizace domů
 • Záruky za splácení úvěrů na výstavbu nájemních bytů
 • Úvěry na modernizaci bytů pro obce
 • Zkrácení vázací doby
 • Povodňové programy

Další programy a podpory

Další aktivní programy podpory využijí především investoři a obce. Například cílem inovovaného programu na výstavbu nájemních bytů je podpořit nejen novou výstavbu nájemních bytů, především pro vymezené skupiny obyvatel, ale také umožnit přestavby a rekonstrukce již existujících objektů, které původně nebyly určeny k bydlení nebo v nich nejsou byty způsobilé k bydlení. Novinkou navíc je možnost využít nízkoúročený úvěr na stavební úpravy stávajícícho velkého bytu, díky kterým vznikne alespoň jeden další nájemní byt. Smyslem je pomoci zajistit dostupnost malometrážních bytů.


Změnila se také velikost bytů, které lze z úvěru hradit – od 25m2 do 90m2. Snížení velikosti z původních 35m2 je možností jak postavit dostupné, malé byty například pro jednočlenné domácnosti. Náklady na stavbu se tak pozitivně projeví na odpovídající výši nájemného.

Částku 20 milionů korun mohou v letošním roce využít obce, a to v rámci programu Úvěry na modernizaci bytů pro obce. Jak napovídá označení, podpora je poskytována ve formě úvěru ke krytí části nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytů.

Z prostředků mohou být financovány běžné opravy a modernizace, které nemají investiční povahu, tedy například nové rozvody plynu, vody, elektřiny, modernizace sociálních zařízení, výměny oken a zateplení, střešní krytiny, opravy společných prostor – výtahů, schodišť apod.

Úroková sazba je 3 % ročně a je platná po celou dobu splatnosti úvěru, tj. po dobu max. 10 let od uzavření smlouvy. Obec je povinna minimálně 20 % jí takto poskytnutých prostředků dále poskytnout jiným vlastníkům nemovitostí určených k bydlení.

Přehled neaktivních programů a podpor:

 • Podpora mladých: Úvěr 300, Úvěr 200, Úvěr 150
 • Výstavba sociálních bytů
 • Program NOVÝ PANEL
 • Dotace na opravy
 • Podpora družstev


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.