Novinky při uplatňování odpočtu úroků z úvěru

19.07.2006 | , Finance.cz
DANĚ


Vzali jste si úvěr na pořízení bydlení? Nebo o tom uvažujete? Pak zajisté využijete možnost snížit si základ daně o zaplacené úroky. Novela zákona ale přinesla změnu i v této oblasti.

Není žádnou novinkou, že se Češi každoročně čím dál více zadlužují. Bereme si úvěry na spotřební zboží nebo dovolené, ale hlavně se zadlužujeme z důvodu pořízení nového bydlení. Podpora vlastnického bydlení je vždy jednou z hlavních politických priorit. Proto také existují různé formy podpor. Z širokého spektra si můžeme uvést například nízkoúročené půjčky Státního fondu rozvoje bydlení nebo státní podpory stavebního spoření. Dneska se ovšem budeme bavit o odpočtech úroků z daňového základu, a to především z pohledu změn, které vyplynuly z novely zákona o daních z příjmu, která nabyla účinnosti od 1. ledna letošního roku a vztahují se na současné daňové období.

Tabulka: Úvěry dle druhového hlediska

k 31.12. (mld. Kč) 2001 2002 2003 2004 2005
Kontokorentní a debetní zůstatky 51,44 53,01 56,96 66,32 85,74
Ze stavebního spoření - 46,41 63,76 84,35 96,02
Hypoteční bez st. podpory 33,84 47,46 71,90 120,76 189,75
Hypoteční se st. podporou 16,40 20,58 28,91 29,35 29,06
Spotřebitelské 28,19 52,13 61,31 69,32 95,20

Zdroj: ČNB

Základní novinkou, kterou přinesla tato nová právní úprava, bylo zrušení nezdanitelných částí základu dani. Ty byly nahrazeny tzv. slevami na dani. V této souvislosti bylo nutné také při výpočtu záloh na daň z příjmů zaměstnanců zrušit odpočet všech nezdanitelných částí základu daně, které se uplatňovaly měsíčně, včetně 1/12 předpokládaného ročního úroku z úvěrů použitých poplatníkem na financování bytových potřeb. Ponechání jedné měsíční nezdanitelné částky by výpočet zálohy velice zkomplikovalo. Ke zrušení tohoto odpočtu vedla také zákonodárce skutečnost, že stanovení její předpokládané výše bylo pro zaměstnavatele problematické. Nezdanitelnou částkou totiž nebyla nikdy předpokládaná výše úroků, ale vždy jen skutečně zaplacené úroky. Proto pak zaměstnavatelé museli vždy po uplynutí zdaňovacího období u každého zaměstnance zpětně porovnávat výši uplatněných úroků při výpočtu záloh s částkou  úroků skutečně zaplacenou v tomto roce., a příp. rozdíly na zálohách vzniklé uplatněním nesprávné výše předpokládaných úroků u zaměstnanců srážet ze mzdy (u úvěrů ze stavebního spoření). Zaměstnanci, kteří měli sjednané hypoteční úvěry měli právě z tohoto důvodu po uplynutí zdaňovacího období povinnosti podávat sami daňové přiznání, což mnohdy vyžadovalo pomoc odborníka a další zbytečné náklady navíc.

Nově si všechny nezdanitelné části základu daně za podmínek stanovených v § 15 zákona včetně zaplacených úroků z úvěrů na financování bytových potřeb, uplatní zaměstnanci pro snížení základu daně až po uplynutí zdaňovacího období a zaměstnanci si zaplacené úroky z hypotečních úvěrů budou moc nově uplatnit v žádosti o roční zúčtování záloh u svého zaměstnavatele, tj. nebudou muset z toho titulu podávat přiznání jako dosud. Provedenými opatřeními se tak od r. 2006 při uplatňování této nezdanitelné části základu daně m.j. zavedl standardní postup založený na principu, že pokud poplatník učiní v průběhu roku určitý výdaj, který je daňově zvýhodněný může jej po uplynutí zdaňovacího období  uplatnit pro snížení své daňové povinnosti a současně se zjednodušuje uplatňování této nezdanitelné části  základu daně v praxi.

Uplatňování tohoto nového postupu znamená také to, že zaměstnanci budou přes rok platit relativně vyšší zálohy na daň. V ročním vyúčtování však dojde k odečtení úroků od základu daně a projeví se to přeplatkem daně. Jak vysoký tento přeplatek bude závisí na výši daňového základu. Progresivní způsob výpočtu daně neumožňuje jednoduše vypočítat jaká je přesná daňová úspora. K tomuto účelu však můžete využít náš mzdový kalkulátor.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.