Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Jaká legislativa nájemné upravuje?

Vedle práva vlastnického je nájem nejrozšířenější formou bydlení. V legislativní terminologii jde o právní důvod k bydlení, ve kterém nájemce odvozuje své právo byt užívat od práva vlastníka domu (bytu). Každý má svá práva, ale i povinnosti. Nejinak je tomu i v případě pronajímatele a nájemce.

Pronajímatelem může být nejen fyzická, ale i právnická osoba, jako např. družstvo či obchodní společnost, obec či stát. Pronajímatelem nemusí být pouze jedna osoba, může jít o společný nájem. A jaká práva a povinnosti přisuzuje česká legislativa pronajimateli?


Práva pronajímatele

 • požadovat řádné a včasné placení nájemného, příp. požadovat poplatek z prodlení za opožděné plnění;
 • požadovat, aby nájemce prováděl drobné opravy a běžnou údržbu bytu na svoje náklady;
 • dát nájemci výpověď ze zákonem stanovených důvodů

Povinnosti pronajímatele

 • předat byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání (resp. v případě nezpůsobilosti tak může učinit pouze se souhlasem nájemce);
 • zajistit nájemci plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu

Problematiku nájemného a nájemní smlouvy, stejně jako ukončení nájmu řeší Občanský zákoník, konkrétně Hlava 7 a § 663 - § 723. Práva a povinnosti protistrany, tj. nájemce, lze vymezit v rámci smlouvy o nájmu bytu, popř. stanovami družstva v případě družstevních bytů:


Práva nájemce

 • užívat nejen byt, ale i společné prostory a zařízení domu;
 • požadovat od pronajímatele provedení oprav bytu, které je povinen nést; pronajimatel (v případě neodstranění má nájemce právo na přiměřenou slevu)
 • uzavřít smlouvu o podnájmu či o výměně bytu

Povinnosti nájemce

 • platit nájemné řádně a včas;
 • provádět drobné opravy a hradit náklady spojené s běžnou údržbou bytu;
 • odstranit závady a poškození, které nájemce způsobil, stejně jako nést; odpovědnost za škodu
 • zdržet se stavebních úprav a jiných podstatných změn v bytě bez souhlasu pronajímatele

Nové zákony přinesly změny

Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a změna Občanského zákoníku přinesla do oblasti nájmů, resp. nájemních vztahů určité změny. Některé z nich jsou spojeny s ukončením nájemního vztahu, jako např:

 • v případě nájmu sjednaného v souvislosti s výkonem práce je možné dobu nájmu sjednat na dobu, po kterou b ude takévý výkon práce probíhat;
 • pronajímatel může při sjednávání nájemní smlouvy požadovat složení kauce za účelem zajištění nájemného a úhrad spojených s užíváním bytu
Sdílení a tisk
Navazující články
 

Související aktuality

Stavební spořitelny půjčují víc. V čem je jejich výhoda?

21.03.  |  Luboš Svačina

Stavební spořitelnám se daří. V lednu i v únoru překonaly loňské výsledky. Co je příčinou a jaké jsou výhody…

Stavební spořitelny půjčují víc. V čem je jejich výhoda?

21.03.  |  Luboš Svačina

Stavební spořitelnám se daří. V lednu i v únoru překonaly loňské výsledky. Co je příčinou a jaké jsou výhody a nevýhody stavebního spoření?

7 praktických tipů, jak ušetřit stovky korun za elektřinu

20.03.  |  Jana Poncarová

Do zásuvek zapojujeme pořád víc spotřebičů. Zatímco dřív si domácnost vystačila s ledničkou, pračkou a sporákem, dnes přibývají rychlovarné konvice,…
Zobrazit další související aktuality