Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Daně ve Finsku

Daňové zatížení ve Finsku je v rámci členských zemí EU jedno z nejvyšších, je však nižší než v ostatních severských zemích. Daňové zatížení činí přibližně 42 % k HDP. Ve Finsku jsou vyšší daně, ale legislativa je jednoduchá a jednoznačná. Snižování daňové administrativy, maximálně možná spolupráce s veřejnou správou přes internet, minimální překážky, to je trend v daňové legislativě.

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob se ve Finsku odvádí na centrální i místní úrovni. Centrální sazba daně se pohybuje od 0 % do 29,75 %. Efektivní sazba daně z příjmu se pohybuje okolo 16 %.


Tabulka: Centrální sazba daně z příjmu fyzických osob (v roce 2012)

Zdanitelný příjem (EUR) Sazba daně(%)
0 – 16 100 0
16 101 – 23 900 6,50
23 901 – 39 100 17,50
39 101 – 70 300 21,50
70 301 a více 29,75

U průměrné mzdy tak po uplatnění základní nezdanitelné položky odvedou občané na dani z příjmu přibližně 22 % z hrubé mzdy. U mzdy ve výši 67 % průměrné mzdy činí daň z příjmu celkem 15 % z hrubé mzdy a u mzdy ve výši 167 % průměrné mzdy potom 29 %.

Sociální pojištění

V souhrnu odvádí zaměstnanec na důchodovém, zdravotním či nemocenském pojištění 7,1 % své hrubé mzdy. Zaměstnavatel dále odvádí v souhrnu na povinném pojistném za svého zaměstnance dalších 22,3 %. U průměrné mzdy ve Finsku se tak mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance liší o 42 %.

V tabulce je uvedeno celkové zdanění ve Finsku u jednotlivých typů mezd za rok 2011. U mzdy ve výši 66 %, 100 %, 133 % a 166 % průměrné mzdy.


Tabulka: Zdanění ve Finsku u jednotlivých příjmů

Povinné odvody Výše příjmu k průměrné mzdě (%)
67 % 100 % 133 % 167 %
Centrální daň z příjmu fyzických osob 0 5,6 9,5 11,9
Místní daň z příjmu fyzických osob 15,1 16,3 16,9 17,3
Odvody na dani z příjmu celkem 15,1 22 26,4 29,2
Pojištění placené zaměstnancem 7 7,1 7,1 7,2
Celkové odvody zaměstnance 22,1 29,1 33,5 36,4
Pojištění placené zaměstnavatelem 22,3 22,3 22,3 22,3
Celkové zdanění práce 36,3 42 45,7 47,9

Pramen: OECD Tax Database, Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně z příjmu právnických osob činí 26 %.

DPH

Základní sazba DPH dosahuje ve Finsku 23 %. Jsou zavedeny i dvě snížené sazby DPH ve výši 13 % a 9 %. Povinnost k registraci DPH vzniká při ročním obratu nad 8 500 €.

Ostatní daně

Majetkové daně jsou ve Finsku nadprůměrné. Vysoká jsou i sazby darovací a dědické daně. Sazba daně se liší pro rodinné příslušníky o ostatní. V první skupině se sazba daně pohybuje od 0 % do 13 %, u druhé skupiny od 0 % do 32 %.

Spotřební daně

Spotřební daně jsou ve Finsku vysoké. Spotřební daň u cigaret je průměrná. Spotřební daň u cigaret dosahuje u průměrné ceny krabičky cigaret 60,10 % z konečné ceny. Spotřební daň je vysoká i u vína. Spotřební daň na litr vína činí 2,83 €. Druhá nejvyšší ze zemí EU je spotřební daň u tvrdého alkoholu. Spotřební daň u půllitru 40% lihoviny činí 217 Kč, např. v Česku 57 Kč. Vysoká je i spotřební daň u elektřiny, 17,03 € za MWh. Spotřební daň u benzínu je rovněž nadprůměrná (627 € za 1 000 litrů).

Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax, European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Finland“

daňový systém   EU   

Související aktuality

Jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli?

28.03.2017  |  Hana Bartušková

Březen je měsícem daní. Termínem pro odevzdání daňového přiznání z dani z příjmů je tradičně konec března,…

Uplatněte si všechny daňové odpočty

28.03.2017  |  Petr Gola

Díky daňovým odpočtům je možné zaplatit na dani z příjmu za rok 2016 až o desetitisíce méně. Jaké daňové odpočty a za jakých podmínek je možné…
Zobrazit další související aktuality