Deset omylů ohledně práce na dohodu

15.07.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Práce na dohodu o provedení práce je zejména během letních měsíců velmi oblíbená. Podívejme se na vybraných deset mýtů spojených právě s prací na dohodu.

Legislativou je upravena práce na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Pro obě dohody platí jiná pravidla, v praxi je častější práce na dohodu o provedení práce, proto se zaměříme na některé praktické nejasnosti právě u dohody o provedení práce.

1) Dohodu o provedení práce je možné sjednat ústně

Dohoda o provedení práce musí být vždy sjednána písemně, přičemž jedno vyhotovení musí vždy obdržet zaměstnanec. Dohodu o provedení práce není tedy není možné sjednat pouze ústně.

2) Z dohody se neplatí žádné daně

I z dohody o provedení práce se platí daně. Konkrétní zdanění závisí na řadě okolností, zejména na výši měsíční odměny a zdali je podepsáno prohlášení k dani či nikoliv. Když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně, tak se z měsíční odměny neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Pouze v případě, že je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně a je podepsáno prohlášení k dani, tak je hrubá odměna stejná jako čistá odměna obdržená na účet.

3) Živnostník nemůže pracovat na dohodu

Osoba samostatně výdělečně činná může mít i jiné příjmy než ze samostatné výdělečné činnosti. Živnostník si tak může v některých měsících přivydělat pro nějakého zaměstnavatele prací na dohodu o provedení práce a mít tedy současně příjem ze samostatné výdělečné činnosti i z dohody.

4) Z dohody nelze čerpat nemocenskou

V měsících, kdy je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 001 Kč a více, je z měsíční odměny sraženo sociální pojištění a v případě pracovní neschopnosti náleží nemocenská za stejných podmínek jako z práce na standardní pracovní smlouvy. V měsících, kdy je měsíční odměna do limitu však nárok na nemocenskou nevzniká.

5) Měsíčně je možné pracovat pouze na jednu dohodu

Během roku je možné pracovat na základě dohody o provedení práce pro více zaměstnavatelů, a to i současně. V jednom měsíci je tedy možné pobírat odměnu z dohody o provedení práce od více zaměstnavatelů.

6) Pro stejného zaměstnavatele nelze pracovat na smlouvu i dohodu současně

Pro jednoho zaměstnavatele je dokonce možné pracovat současně na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou a dohodu o provedení práce. V takovém případě je dohoda o provedení práce uzavřena na jiné činnosti než pracovní smlouva a hodinový rozsah činností je zpravidla malý.

7) Na dohodu není možné pracovat celý rok

Práce na dohodu o provedení práce je omezena pouze počtem odpracovaných hodin pro jednoho zaměstnavatele. Na základě dohody o provedení práce je možné pracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok. Do uvedeného limitu se však přitom započítávají veškeré práce na dohodu o provedení práce pro jednoho zaměstnavatele během roku. Lze však do limitu pracovat během roku pro více zaměstnavatelů.

8) Práce na dohodu zvyšuje důchod

Pro důchodové účely se započítává pouze práce na dohodu o provedení práce, ze které bylo zaplaceno sociální pojištění. Z měsíční odměny 10 000 Kč a méně se sociální pojištění neplatí, proto odměny do limitu nemají žádný vliv na důchodové nároky.

9) Dohodou je vyřešen pojistný vztah u zdravotní pojišťovny

V případě, že je měsíční odměna 10 000 Kč a méně, potom se z měsíční odměny neplatí zdravotní pojištění a není vyřešen pojistný vztah u zdravotní pojišťovny. Lidé pracující na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do limitu, kteří nejsou v registru zdravotní pojišťovny vedeni jako zaměstnanci z důvodu jiné práce nebo jako osoby samostatně výdělečně činné nebo nejsou státními pojištěnci (např. studenti, důchodci), si musí platit sami zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Měsíčně platí OBZP v roce 2016 částku 1 337 Kč.

10) Z dohody náleží odstupné

V případě, že obdrží zaměstnanec pracující na standardní pracovní smlouvu od zaměstnavatele výpověď z důvodů, na kterých nenese vinu, tak mu náleží odstupné. Výše odstupného závisí na délce trvání pracovního poměru. Pro práci na dohodu o provedení práce však neplatí některá ustanovení zákoníku práce, což je i případ odstupného.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ