Vyúčtování za elektřinu bude jednodušší. Lidé se dozvědí i cenu za kilowatthodinu

18.07.2016 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Změť čísel, údajů a výpočtů, ve kterých se těžko orientujete. Tak dnes vypadá běžné roční vyúčtování elektřiny nebo zemního plynu. Většina lidí v něm jen těžko hledá údaje o spotřebě nebo průměrné ceně kilowatthodiny. To se nyní mění a vyúčtování by mělo být jednodušší a přehlednější. Alespoň z části.

Od 1. července nabyla účinnosti nová vyhláška Energetického regulačního úřadu, která upravuje vyúčtování elektřiny, plynu, tepla a souvisejících služeb dodávky energií. Dodavatelé tak budou muset v některých případech zasílat spolu s ročním vyúčtováním i přehled základních informací o spotřebě a platbách za zúčtovací období. Cílem je zpřehlednit vyúčtování a umožnit zákazníkům srovnat si výhodnost své smlouvy o dodávce energií s jiným produkty na trhu.

Zúžené a přehlednější vyúčtování

Už dříve měli lidé možnost požádat svého dodavatele o tzv. zúžené vyúčtování, které obsahuje především údaje o spotřebě energie, o výši uhrazených záloh, datu jejich splatnosti a o výši přeplatku nebo nedoplatku. Tento typ vyúčtování neobsahuje například EAN kód identifikující odběrné místo, sjednaný produkt a distribuční sazbu nebo hodnotu proudového jističe před elektroměrem. Tyto údaje jsou ale nutné pro cenové srovnání různých dodavatelů, pokud zákazník o změně uvažuje.

Energetický zákon dodavatelům ukládá povinnost uvádět veškeré údaje na vyúčtování v přehledné podobě a na požádání je zákazníkovi srozumitelně vysvětlit. „Dodavatel musí zajistit, aby se zákazník dostal i k údajům, které na svém vyúčtování nenajde, protože v minulosti požádal o zasílání tzv. zúženého vyúčtování. Přístup k údajům neuvedeným na zasílaném vyúčtování lze zajistit třeba zřízením internetového zákaznického účtu,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Spotřeba i cena kWh na první straně

Na první straně faktury za energie by nově měli zákaznici najít právě zjednodušené vyúčtování. Například v případě elektřiny půjde o celkovou spotřebu, počáteční a konečný stav elektroměru nebo celkovou částku, kterou domácnost za energie zaplatila. Odběratelé se konečně dočkají i průměrné ceny za kilowatthodinu, která dosud na faktuře uvedena nebyla.

Další stránky faktury za elektřinu, resp. zemní plyn zůstanou tak, jak je dosud známe. Budou odděleně účtovat spotřebu za distribuci, obchodní složku ceny, zahrnou poplatek za výši jističe nebo příspěvek na obnovitelné zdroje.

Kdy smlouva končí na faktuře nebude

Součástí nové podoby vyúčtování se ale nestane klíčová informace, kterou lidé potřebují, pokud se rozhodnou dodavatele změnit – totiž, zda mají sjednanou smlouvu na dobu neurčitou nebo určitou a kdy jim závazek končí. Energetický regulační úřad přitom navrhoval, aby tato informace byla součástí nové podoby vyúčtování.

„Někteří dodavatelé ve svých připomínkách k návrhu vyhlášky namítali, že informace o trvání smlouvy nesouvisí s vyúčtováním a že nemusí být v době zaslání aktuální vzhledem k automatickému prodloužení smlouvy,“ uvádí Lukáš Zelený. Problémem ale je, že zákazníci často nevědí, kdy jim jejich smlouva končí a informace o trvání smlouvy jim někteří dodavatelé odmítají na jejich žádost sdělit navzdory platné legislativě.

Bez konkrétních postihů pro dodavatele

Bude bezpochyby zajímavé sledovat, jak dodavatelé na povinnost nového vyúčtování zareagují. Lze předpokládat, že velcí dodavatelé vyhlášku splní, podobně jako někteří menší dodavatelé. U těch ostatních se informovaní lidé alespoň mohou dožadovat nápravy, protože vyhláška bohužel nestanovuje žádné konkrétní sankce, pokud dodavatel předepsanou podobu vyúčtování nedodrží.

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ