Některým OSVČ se od listopadu sníží příspěvek na bydlení

08.07.2024 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Od listopadu tohoto roku se některým OSVČ sníží příspěvek na bydlení. Může za to nová vyhláška MPSV, která stanovuje výši příjmu pro účely dávek státní sociální podpory.

Od 1. července 2024 se změnila výše částky, která je důležitá pro výpočet příspěvku na bydlení a jiných dávek státní sociální podpory u některých OSVČ. Konkrétně ji udává vyhláška MPSV č. 177/2024 Sb.

V případě OSVČ není stanovení výše příjmu vždy možné. Jde například o ty osoby, které jsou registrované v režimu paušální daně, nebo začínající OSVČ, které nemají podané daňové přiznání, a nelze tedy u nich vypočítat rozhodný příjem.

Někdy se situace týká i OSVČ, které mají nízké příjmy. Jde třeba o případy, kdy je využíváno paušálních výdajů a čistý příjem v daňovém přiznání pak vyjde opravdu nízký.

Zdroj: Depositphotos

Nová částka stanovená vyhláškou je 21 500 Kč

Od 1. července je tedy nová částka pro výpočet dávek státní sociální podpory pro OSVČ ve výši 21 500 Kč. Do konce června letošního roku činila 20 100 Kč. Částka se každý rok mění vždy k 1. červenci a její hodnota představuje 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2023.

Kdy se použije příjem daný vyhláškou?

Již jsme zmínili, že se s částkou vždy počítá u OSVČ, které jsou přihlášeny do režimu paušální daně. Tyto osoby nepodávají daňové přiznání, tudíž u nich nelze vycházet z jejich příjmu.

U OSVČ, které již podnikají déle a lze u nich vycházet z daňového přiznání, se rozhodný příjem pro výpočet dávky počítá jako jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, bez ohledu na to, jak dlouho v tomto roce vykonávaly samostatnou činnost.

Poté se postupuje podle toho, zda příjem po vydělení 12 přesahuje částku stanovenou vyhláškou, či nikoliv. Pokud je výsledná částka vyšší než 21 500 Kč, bude se počítat s reálnou částkou. Pokud je částka menší než 21 500 Kč, nebo je jí rovna, bude se počítat právě s pevně stanovenou částkou 21 500 Kč.

Tedy například 400 000 Kč / 12 = 33 333 Kč. V tomto případě by rozhodný příjem činil 33 333 Kč, což je vyšší částka než 21 500 Kč. Z toho důvodu by se počítalo právě s touto reálnou částkou 33 333 Kč.

Pro další příklad zvolíme částku 250 000 Kč (může jít třeba o OSVČ využívající paušální výdaje). 250 000 / 12 = 20 833 Kč. V tomto případě by rozhodný příjem činil 20 833 Kč, což je menší částka než 21 500 Kč. Z toho důvodu se za rozhodný příjem vezme částka stanovená vyhláškou, tedy 21 500 Kč.

Tip: Stěhujete se do nového bytu a pobíráte příspěvek na bydlení? Nezapomeňte to ohlásit Úřadu práce

Se kterým daňovým přiznáním se počítá?

Například pokud OSVČ dokládá příjem a náklady na bydlení do konce června 2024, bude se pro rozhodný příjem vycházet z daňového přiznání za rok 2022. Jestliže dokládá příjem a náklady na bydlení od 1. července 2024, bude se vycházet z daňového přiznání za rok 2023.

Proč se výsledná částka příspěvku na bydlení sníží?

Jelikož došlo ke zvýšení rozhodného příjmu, dojde i ke snížení příspěvku na bydlení. 

Vzorový příklad:

  • Jednotlivec bydlící v nájmu v Brně
  • Náklady na bydlení 18 500 Kč
  • Rozhodný příjem 20 100 Kč (do konce června) vs. rozhodný příjem 21 500 Kč (od 1. července)

Podle rozhodného příjmu, který platil do konce června, vycházel OSVČ měsíční příspěvek na bydlení ve výši 10 699 Kč.

Nově, pokud budeme vycházet z částky 21 500 Kč, dostane OSVČ na příspěvku na bydlení 10 279 Kč, tedy o 420 Kč méně.

Kalkulačka příspěvku na bydlení pro rok 2024

 

Kdy sníženou dávku dostanou OSVČ poprvé?

Záleží na tom, kdy OSVČ bude dokládat příjmy a náklady na bydlení. Jestliže bychom postupovali podle toho, že OSVČ bude dokládat až další povinné 3. čtvrtletí (červenec, srpen, září), získá snížený příspěvek poprvé v listopadu. Jelikož se příspěvek vyplácí zpětně, za říjen dávka se vyplatí až v listopadu.

Stát již nebude dotovat podnikatele vysokými příspěvky na bydlení

Od poloviny příštího roku stát již výrazně utne poskytování příspěvků na bydlení pro OSVČ. Nově se jim totiž bude počítat 100 % průměrné mzdy a tím dojde k výraznému poklesu v příspěvku na bydlení. Více o změně píšeme v našem předchozím článku.


Čtěte také:

Majetkový test u dávek je nepřípustný, připomínkují návrh ministerstva Nejvyšší soud i jiní

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ