Příspěvek na bydlení: na doložení čtvrtletních příjmů a nákladů máte již jen pár dní

27.06.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jestliže jste zapomněli doložit příjmy a náklady na příspěvek na bydlení za první kvartál roku 2024, máte čas již pouze do neděle. Jak je doložit online?

Pro výplatu příspěvku na bydlení je nutné pravidelně jednou za půl roku dokládat výši příjmů a nákladů domácnosti, obvykle se tak činí v dubnu či říjnu.

Pro doložení vašich příjmů a nákladů domácnosti nemusíte osobně navštěvovat pobočku Úřadu práce ČR, ale můžete celý proces absolvovat z tepla domova pomocí online aplikace.

Jak doložit příjmy a náklady do žádosti o příspěvek na bydlení elektronicky?

Příjmy i náklady je možné doložit přes online aplikaci Jenda, do které se můžete přihlásit některou z forem Identity občana, např. pomocí bankovní identity nebo Mobilním klíčem eGovermentu.

Stejně tak můžete podat i samotnou žádost o příspěvek na bydlení. V aplikaci můžete sledovat stav vašich zpracovávaných materiálů a nahlašovat změny související s pobíranými dávkami. 

Pomocí aplikace Jenda můžete doložit příjmy a náklady i v případě, že jste žádost podávali fyzicky na některém úřadu práce.

Vypočítejte si výši příspěvku na bydlení v naší kalkulačce

 

Kdy a za jaké období musíte dokládat příjmy a náklady?

U příspěvku na bydlení je povinnost dokládat příjmy a náklady na bydlení povinně za první a třetí čtvrtletí.

Příjmy a náklady na bydlení bylo nutné doložit do konce dubna za 1. čtvrtletí, respektive do konce října za 3. čtvrtletí. Nicméně úřady práce akceptují doložení příjmů a nákladů do konce následujícího čtvrtletí, tedy do 30. června za 1. čtvrtletí.

Tip: OSVČ přijdou o vysoký příspěvek na bydlení, počítat se bude s celou průměrnou mzdou

Jaké doložit náklady na bydlení?

Mezi náklady na bydlení za kalendářní čtvrtletí patří zejména náklady za nájemné, elektřinu, plyn, vodné a stočné, odvoz odpadu či jiné služby. Doklady se následně v aplikaci Jenda dodávají nakonec (typicky se dokládá výpis z bankovního účtu, poštovní poukázka, vyúčtování od vašeho dodavatele energií).

Za první čtvrtletí nezapomeňte doložit i vyúčtování za energie (elektřinu či plyn), které běžně chodí v lednu či únoru a vstupuje do výpočtu příspěvku na bydlení. Doplatek či přeplatek na energie zadáte v kolonce „Vyúčtování“ a „Zadat částku doplatku nebo přeplatku“ a vyberte měsíc, ve kterém vyúčtování přišlo.

Před odesláním si vždy všechny údaje projděte a zkontrolujte.

Jak doložit náklady na bydlení?

Zdroj: YouTube.com / Úřad práce

Jaké doložit příjmy na bydlení?

Pobírá-li žadatel některou z forem důchodu, nemusí tento příjem nijak dokládat, protože si jej Úřad práce ČR zjistí sám, je ovšem nutno zaškrtnout, který důchod pobíráte.

Jako příjem se pro nárok příspěvku na bydlení hodnotí především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z nájmu a dále dávky nemocenského a důchodového pojištění a podporu v nezaměstnanosti včetně obdobných příjmů z ciziny, přijaté výživné, rodičovský příspěvek a přídavek na dítě atd. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. čisté příjmy.

Dále si úřad práce zjistí sám výši příjmů z podpory v nezaměstnanosti, dávky nemocenského pojištění, mzdové nároky při platební neschopnosti zaměstnavatele a další.

Jestliže jste pracovali u zaměstnavatelů, kteří jsou uvedeni v aplikaci Jenda, již nemusíte nic dokládat. V případě dalších zaměstnání musíte doložit Potvrzení o čistém příjmu u zaměstnavatelů, kteří nejsou v aplikaci uvedeni.

Pozor, výživné je příjmem dítěte, ne příjmem rodiče, a doplníte jej ve čtvrté části aplikace Jenda.

V pátém kroku uvedete příjmy z podnikání, v šestém pak jiné příjmy (například příjem z nájmu) a vypište částky za jednotlivé měsíce.

Za příjem se nepovažuje příjem ze závislé činnosti (zaměstnání na základě uzavřené pracovní smlouvy, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr) u nezaopatřených dětí.

Před odesláním si vždy všechny údaje projděte a zkontrolujte.

Tip: Mohou získat příspěvek na bydlení také studenti? Jaké příjmy se jim započítávají?

Jak doložit příjmy na bydlení?

Zdroj: YouTube.com / Úřad práce

 

Zdroj: Pixabay

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY