Mohou získat příspěvek na bydlení také studenti?

05.03.2024 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Příspěvek na bydlení je aktuálně nejžádanější sociální dávkou v České republice. Mohou o něj požádat také studenti?

Nárok na příspěvek na bydlení má obecně ten, kdo zaplatí za náklady spojené s bydlením více než 30 % ze svého měsíčního čistého příjmu. Žádat o příspěvek mohou jak osoby užívající vlastní bydlení, tak osoby užívající bydlení na základě nájemní a podnájemní smlouvy.

Výše příspěvku na bydlení se odvíjí od skutečných nákladů na bydlení, normativních nákladů stanovených zákonem a příjmu žadatele (posuzovaných osob).

O příspěvek mohou žádat jak zaměstnanci, podnikatelé, osoby ve starobním důchodu, tak rovněž studenti. Nezaopatřenost žadatele se zaškrtává v žádosti o příspěvek na bydlení.

Zdroj: Shutterstock

Příjmy z brigád studenta se do rozhodného příjmu nezapočítávají

Od července roku 2021 se do rozhodného příjmu k rozhodnutí nároku na dávky státní sociální podpory nezapočítávají příjmy nezaopatřených dětí. Jestliže si tedy nezaopatřené dítě přivydělává formou DPP nebo DPČ, nebudou se jeho příjmy brát v úvahu. To stejné platí i v případě, že je nezaopatřeným dítětem sám žadatel o příspěvek na bydlení.

Do příjmů studenta se rovněž nezapočítávají stipendia.

Příjmy ze studentova podnikání se započítávají

Příjmy ze studentova podnikání se však již započítávají, studentovi se tak výše příspěvku bude odvíjet od dosažených příjmů uvedených v daňovém přiznání, které si vyžádá od finančního úřadu sám Úřad práce. Studenti však oproti ostatním OSVČ mají výjimku v tom, že se jim nezapočítávají do rozhodného příjmu pro nárok na dávku 2 měsíce – červenec a srpen.

Které další příjmy se do rozhodného příjmu započítávají?

  • Výživné od rodičů
  • Sirotčí důchod

Kdo je nezaopatřeným dítětem?

Pro výše uvedené platí, že žadatel o příspěvek na bydlení musí splňovat status nezaopatřeného dítěte, který stanoví přímo zákon o státní sociální podpoře. Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky a nejdéle pak do dovršení 26 let, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání.

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje studium na středních a vysokých školách v ČR s výjimkou dálkového, distančního a večerního studia na středních školách – je-li v této době dítě výdělečně činné nebo má nárok v této době na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Tip: Kombinované studium na VŠ: status studenta, sleva na studenta a daňové zvýhodnění na dítě

Započítávají se také příjmy rodičů?

Příjmy rodičů a nezaopatřených zletilých dětí se posuzují společně. Nezaopatřené dítě však může požádat o vyloučení rodičů z okruhu společně posuzovaných osob prostřednictvím formuláře Žádost o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob. To je možné v případě, když dítě s rodiči nežije minimálně po dobu tří měsíců. Současně je nutné doložit, že rodiče neuplatňují daňové zvýhodnění na dítě.

Rodič pronajímatel a student nájemce – lze v takové situaci čerpat příspěvek na bydlení?

Občanský zákoník nijak nezakazuje uzavřít nájemní smlouvu mezi rodiči a jejich dětmi. Ani zákon o státní sociální podpoře nijak neomezuje v takovém případě žádat o příspěvek na bydlení. Student tak může o příspěvek požádat i v situaci, kdy mu byt pronajímá sám rodič.

Od roku 2024 klesly normativní náklady na bydlení

Mimořádně zvýšené normativní náklady, které vláda zvyšovala kvůli energetické krizi, již od roku 2024 přestaly platit. Některé rodiny tak již nedosáhly na příspěvek na bydlení, jiným domácnostem mohl příspěvek klesnout.

Jednalo se o takové případy, kdy skutečné náklady na bydlení přesahovaly normativní náklady stanovené zákonem. Letošní poslanecký návrh na vrácení normativních nákladů do původní podoby vláda odmítla. Normativní náklady rovněž ovlivňují výši nezabavitelné částky při srážkách ze mzdy.

To zda máte v letošním roce nárok na příspěvek na bydlení, si můžete nechat spočítat v naší kalkulačce.

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ