Výdajové paušály 2018

Zejména menší živnostníci velmi často využívají možnost stanovit si výdaje z podnikání tzv. výdaji procentem z příjmů. Pokud poplatník neuplatní nebo nechce uplatnit (jeho výdaje jsou nižší než ty, které si může uplatnit procentem z příjmů stanovým zákonem) prokazatelně vynaložené výdaje, jedná se o nejjednodušší a pro mnoho živnostníků i nejvýhodnější způsob jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání. Poplatník nemusí prokazovat daňové výdaje podle dokladů, ale vypočte si výdaje procentem z příjmů, které v daném roce skutečně obdržel.


Zákonem stanovená procenta výdajových paušálů

Zákon o daních z příjmů stanovuje výše procent, které lze uplatnit na různé druhy příjmů. V roce 2017 došlo novelou zákona, ke zpřísnění podmínek a  výdaje procentem příjmů lze nově uplatnit pouze u příjmů do 1 mil. korun. S touto změnou, je nově ale možné uplatnit slevu na děti a manžela bez příjmů.  Pro zdaňovací období roku 2017 si lze vybrat, zda poplatník použije výdajové paušály podle dosavadních pravidel, nebo podle nových. Pokud využije dosavadní vyšší limity nebude si moci uplatnit případnou slevu na děti či manžela bez příjmů. V případě, že mu bude dostačovat nově nastavený nižší limit, může ho již využít a to i s možností uplatnit slevu na děti a manžela bez příjmů.

Nižší výdajové limity od 2017

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může od roku 2017 uplatnit výdaje podle druhu příjmu ve výši

 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč; uplatnit lze též u ostatních příjmů ze zemědělské výroby podle § 10.
 • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč
 • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč
 • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů – dle § 9; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč
 • Nově již se slevou na manželku a na děti

Od roku 2018 se pro všechny snižují limity výdajů, díky stanoveným stropům u všech příjmů se výdaje procentem z příjmů vyplatí nově u příjmů do 1 milionu Kč za rok.
Procenta pro uplatnění výdajů procentem z příjmů řeší § 7 odst. 7 a 8 a § 9 odst. 4) zákona o daních z příjmů.
TIP: Vyzkoušejte naši kalkulačku pro rychlý výpočet výdajový paušálů pro různé druhy činností - nová.

Vyšší výdajové limity do 2017

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může od roku 2015 do roku 2017 uplatnit výdaje podle druhu příjmu ve výši

 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč; uplatnit lze též u ostatních příjmů ze zemědělské výroby podle § 10.
 • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč
 • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč
 • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů – dle § 9; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč
 • Bez slevy na manželku a na děti

Rozhodnete-li se uplatnit výdaje procentem z příjmů  ve formě vyšších vadajových limitů a toto jsou vaše jediné příjmy, potom již nemáte možnost uplatnit si zároveň daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku či manžela bez příjmů.
Omezení se neuplatní v případě, když součet dílčích základů daně, u kterých jsou uplatněny výdaje procentem z příjmů, je nižší, než polovina celkového daňového základu (jedná se např. o případ, kdy kromě příjmů z podnikání, u nichž uplatňujete výdaje procentem z příjmů, mate i jiné příjmy, např. ze zaměstnání a zároveň splňujete výše uvedenou podmínku).

Díky stanoveným stropům u všech příjmů se výdaje procentem z příjmů vyplatí hlavně u příjmů do 2 milionů Kč za rok.
TIP: Vyzkoušejte naši kalkulačku pro rychlý výpočet výdajový paušálů pro různé druhy činností.

Co evidujeme při použití výdajových paušálů

Výhodou použití stanovení výdajů procentem z příjmů je to, že není třeba vést daňovou evidenci. Postačí vést evidenci příjmů (peněžní i nepeněžní obdržené v daném kalendářním roce), evidenci pohledávek trvajících k 31. 12., evidenci majetku a evidenci výdajů v hotovosti. Pokud je podnikatel plátcem DPH musí navíc vést evidenci pro účely DPH a daňové doklady archivovat (pro výpočet výdajových paušálů se bere částka bez DPH).

Uplatnit výdaje procentem z příjmů lze, ale i v případě, pokud poplatník vede daňovou evidenci, nebo podvojné účetnictví.

Na co si dát pozor, pokud se rozhodnete pro stanovení výdajů procentem z příjmů

 • Ve výdajích je všechno

Rozhodnete-li se uplatnit výdaje procentem z příjmů, jsou v nich zahrnuty již všechny výdaje (např. i odpisy majetku) a nelze si uplatnit ani nic navíc např. paušál na auto. Při použití vypočtených výdajů se předpokládá, že je v nich zahrnuto vše a tyto výdaje již nelze dalšími výdaji zvyšovat.

 • Více druhů příjmů

Pro různé druhy příjmů jsou zákonem stanovená různá procenta výdajů. V případě, že máte příjmy s různými procenty pro výpočet výdajů, je třeba evidovat tyto příjmy zvlášť, podle výše procent a následně je takto uvést i v daňovém přiznání. V rámci jednoho základu daně (dílčí základ dle § 7) nelze kombinovat výdajové paušály u jedněch příjmů a u jiných podle skutečných výdajů.
Stejně tak poustupujeme i v případě příjmů z nájmu (dílčí základ dle § 9) – buď použijeme výdaje procentem z příjmů, nebo skutečné výdaje dle dokladů.

TIP: Máte-li příjmy jak z podnikání (§ 7) tak z nájmu (§ 9), můžete si vybrat, zda použijete v obou případech výdaje procentem z příjmů, nebo skutečné výdaje, či jejich kombinaci, např. příjmy z podnikání procentem z příjmů a příjmy z nájmu dle skutečných výdajů či naopak.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 7 krát


Související články:Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.