Výdajové paušály 2022, 2021

Zejména menší živnostníci velmi často využívají možnost stanovit si výdaje z podnikání tzv. výdaji procentem z příjmů. Pokud poplatník neuplatní nebo nechce uplatnit (jeho výdaje jsou nižší než ty, které si může uplatnit procentem z příjmů stanovým zákonem) prokazatelně vynaložené výdaje, jedná se o nejjednodušší a pro mnoho živnostníků i nejvýhodnější způsob jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání. Poplatník nemusí prokazovat daňové výdaje podle dokladů, ale vypočte si výdaje procentem z příjmů, které v daném roce skutečně obdržel.

Zákonem stanovená procenta výdajových paušálů

Zákon o daních z příjmů stanovuje výše procent, které lze uplatnit na různé druhy příjmů. V roce 2017 došlo novelou zákona, ke zpřísnění podmínek a  výdaje procentem příjmů lze nově uplatnit pouze u příjmů do 1 mil. korun. S touto změnou, je nově ale možné uplatnit slevu na děti a manžela bez příjmů. Od roku 2019 se výše výdajových  paušálů opět mění a vrací se na původní vyšší částky platné před rokem 2017. Vyšší výdaje procentem z příjmů již bude možno uplatnit zároveň se slevou na manželku bez příjmů a daňovým zvýhodněním na děti.

Vyšší výdajové limity od roku 2019

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může od roku 2019 uplatnit výdaje podle druhu příjmu ve výši

 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč; uplatnit lze též u ostatních příjmů ze zemědělské výroby podle § 10.
 • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč
 • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč
 • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů – dle § 9; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč

Díky stanoveným stropům u všech příjmů se výdaje procentem z příjmů vyplatí hlavně u příjmů do 2 milionů Kč za rok.

Nižší výdajové limity 2018

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může od roku 2017 uplatnit výdaje podle druhu příjmu ve výši

 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč; uplatnit lze též u ostatních příjmů ze zemědělské výroby podle § 10.
 • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč
 • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč
 • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů – dle § 9; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč
 • Nově již se slevou na manželku a na děti

Od roku 2018 se pro všechny snižují limity výdajů, díky stanoveným stropům u všech příjmů se výdaje procentem z příjmů vyplatí nově u příjmů do 1 milionu Kč za rok.
Procenta pro uplatnění výdajů procentem z příjmů řeší § 7 odst. 7 a 8 a § 9 odst. 4) zákona o daních z příjmů.


TIP: Vyzkoušejte naši kalkulačku pro rychlý výpočet výdajový paušálů pro různé druhy činností.

Co evidujeme při použití výdajových paušálů

Výhodou použití stanovení výdajů procentem z příjmů je to, že není třeba vést daňovou evidenci. Postačí vést evidenci příjmů (peněžní i nepeněžní obdržené v daném kalendářním roce), evidenci pohledávek trvajících k 31. 12., evidenci majetku a evidenci výdajů v hotovosti. Pokud je podnikatel plátcem DPH musí navíc vést evidenci pro účely DPH a daňové doklady archivovat (pro výpočet výdajových paušálů se bere částka bez DPH).

Uplatnit výdaje procentem z příjmů lze, ale i v případě, pokud poplatník vede daňovou evidenci, nebo podvojné účetnictví.

Na co si dát pozor, pokud se rozhodnete pro stanovení výdajů procentem z příjmů

 • Ve výdajích je všechno

Rozhodnete-li se uplatnit výdaje procentem z příjmů, jsou v nich zahrnuty již všechny výdaje (např. i odpisy majetku) a nelze si uplatnit ani nic navíc např. paušál na auto. Při použití vypočtených výdajů se předpokládá, že je v nich zahrnuto vše a tyto výdaje již nelze dalšími výdaji zvyšovat.

 • Více druhů příjmů

Pro různé druhy příjmů jsou zákonem stanovená různá procenta výdajů. V případě, že máte příjmy s různými procenty pro výpočet výdajů, je třeba evidovat tyto příjmy zvlášť, podle výše procent a následně je takto uvést i v daňovém přiznání. V rámci jednoho základu daně (dílčí základ dle § 7) nelze kombinovat výdajové paušály u jedněch příjmů a u jiných podle skutečných výdajů.
Stejně tak poustupujeme i v případě příjmů z nájmu (dílčí základ dle § 9) – buď použijeme výdaje procentem z příjmů, nebo skutečné výdaje dle dokladů.

TIP: Máte-li příjmy jak z podnikání (§ 7) tak z nájmu (§ 9), můžete si vybrat, zda použijete v obou případech výdaje procentem z příjmů, nebo skutečné výdaje, či jejich kombinaci, např. příjmy z podnikání procentem z příjmů a příjmy z nájmu dle skutečných výdajů či naopak.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 55 krát


Související články: