Slovensko má vyšší daňovou sazbu, ale nižší daňovou povinnost

20.07.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Základní sazba daně z příjmu fyzických osob je v Česku 15% a na Slovensku 19% a daňová sleva na poplatníka je v Česku vyšší než na Slovensku. Přesto se při stejné hrubé mzdě odvádí na dani z příjmu fyzických osob na Slovensku méně než v Česku. Jak je to možné? Podívejme se na praktické výpočty.

Výše daně z příjmu fyzických osob nezávisí pouze na zdanitelném příjmu a daňové sazbě, ale i na způsobu výpočtu daně z příjmu fyzických osob a daňových slevách nebo nezdanitelných položkách. V Česku je tak konečná daňová povinnost vyšší než na Slovensku, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

Daň z příjmu v Česku

Základem daně pro výpočet daně z příjmu fyzických osob zaměstnanců v Česku je superhrubá mzda, což je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance sociální pojištění (25 %) a zdravotní pojištění (9 %). Superhrubá mzda je tedy hrubá mzda násobená koeficientem 1,34, přičemž výsledek se zaokrouhluje na sta nahoru. Základní daňová sazba v Česku je 15 %. Zaměstnanci s nadstandardními příjmy odvádí ještě 7% solidární daň. Měsíčně se solidární daň odvádí z hrubé mzdy nad 108 024 Kč. Od vypočtené daně z příjmu fyzických osob se odečítá základní sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci. Sleva na poplatníka snižuje přímo vypočtenou daňovou povinnost.

Daň z příjmu na Slovensku

Na Slovensku je základem daně pro výpočet daně z příjmu hrubá mzda zaměstnance ponížená o sociální pojištění placené zaměstnancem (9,4 %) a zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4 %) a základní nezdanitelnou položku na poplatníka ve výši 316,94 € měsíčně. Základní sazba daně z příjmu je 19 %. Zvýšené 25% sazbě daně podléhají příjmy nad 2 919 € měsíčně.

Praktický příklad

Pan Mucha má na Slovensku hrubou měsíční mzdu 1 000 euro a pan Novák má hrubou měsíční mzdu 27 300 Kč v Česku. Který ze zaměstnanců zaplatí v procentním vyjádření více na dani z příjmu?

Výpočet daně z příjmu pana Muchy

Text Částka

Hrubá mzda

1 000 €

Sociální pojištění

94 €

(1 000 x 9,4 %)

Zdravotní pojištění

40 €

(1 000 x 4,0 %)

Povinné pojistné

134 €

(94 + 40)

Nezdanitelná položka

316,94 €

Základ daně

549,06 €

(1 000 - 134 - 316,94)

Daň z příjmu

104,32 €

(549,06 x 19 %)

Efektivní sazba daně

10,43 %

(104,32: 1 000)

vlastní výpočet autora

Výpočet daně z příjmu pana Nováka

Text Částka

Hrubá mzda

27 300 Kč

Superhrubá mzda

(na sta nahoru)

36 600 Kč

(27 300 x 1,34)

Daň z příjmu

5 490 Kč

(36 600 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu po slevě

3 420 Kč

(5 490 - 2 070)

Efektivní sazba daně

12,53 %

(3 420: 27 300)

vlastní výpočet autora

Při přibližně stejné mzdě je efektivní sazba daně z příjmu pana Muchy 10,43 %, zatímco pana Nováka 12,53 %. Hlavním důvodem je skutečnost, že v Česku se daň z příjmu počítá ze superhrubé mzdy a na Slovensku pouze z hrubé mzdy. I při vyšší sazbě daně je tak na Slovensku u bezdětného zaměstnance ve většině případů efektivní sazba daně nižší. V přiložené tabulce máme uvedenou efektivní sazbu daně z příjmu u vybraných mezd v Česku a na Slovensku u bezdětného zaměstnance.

Hrubá mzda Daň v € Slovensko Efektivní sazba v % Slovensko Daň v Kč Česko Efektivní sazba v % Česko

600 € (16 380 Kč)

38,51 €

6,42  %

 1 230 Kč

 7, 51%

800 € (21 840 Kč)

71,41 €

8,93 %

2 325 Kč

10,65 %

1 000 € (27 300 Kč )

104,32 €

10,43 %

3 420 Kč

12,53 %

1 200 € (32 760 Kč)

137,23 €

11,44 %

4 515 Kč

13,78 %

1 400 € (38 220 Kč)

170,14 €

12,15 %

5 625 Kč

14,72 %

1 600 € (43 680 Kč)

203,05 €

12,69 %

6 720 Kč

15,38 %

1 800 € (49 140 Kč)

235,95 €

13,11 %

7 815 Kč

15,90 %

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ