Práce v letních měsících a daňový bonus

22.07.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Vždy jeden z rodičů může uplatňovat daňové zvýhodnění na děti. V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus. Jak je to s čerpáním daňového bonusu při práci pouze v letních měsících? Jaký je nutné mít minimální příjem?

Daňové zvýhodnění na děti může zaměstnanec u zaměstnavatele uplatnit pouze v případě, že má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani (růžový papír). Pro dané období, minimálně jeden měsíc, je přitom možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.

Měsíční částky daňového zvýhodnění

Od roku 2016 došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění oproti roku 2015 na druhé a další dítě. Na první dítě činí měsíční daňové zvýhodnění 1 117 Kč, na druhé dítě 1 417 Kč a na třetí a další dítě 1 717 Kč. Pro uplatnění daňového zvýhodnění je potřeba mzdové účetní doručit čestné prohlášení druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje, kopii rodného listu dětí a případně potvrzení o studiu dítěte.

Daňový bonus za rok 2016

Aby bylo možné za rok 2016 čerpat daňový bonus, tak musí být rozhodný roční příjem alespoň ve výši 59 400 Kč. Započítávají se příjmy dle § 6 (ze závislé činnosti, tj. ze zaměstnání), § 7 (ze samostatné výdělečné činnosti), § 8 (z kapitálového majetku) a § 9 (z pronájmu). U pronájmu nesmí výdaje převýšit příjmy. U mzdy ze zaměstnání se přitom hodnotí hrubá mzda a nikoliv superhrubá mzda, ze které se počítá daň z příjmu fyzických osob. Roční daňový bonus lze uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do částky 60 300 Kč.

Měsíční daňový bonus

Měsíční daňový bonus ze závislé činnosti v roce 2016 náleží, pokud úhrn měsíčních příjmů je alespoň 4 950 Kč. Měsíčně se daňový bonus uplatňuje, pokud činí alespoň 50 Kč a maximálně do výše 5 025 Kč (60 300 Kč: 12 měsíců).

Praktický příklad

Paní Zelená je samoživitelka a bude během celého roku 2016 pracovat pouze v měsících červen až září na dohodu o pracovní činnosti. U zaměstnavatele podepíše paní Zelená prohlášení k dani. Hrubá měsíční odměna paní Zelené bude 14 000 Kč. Paní Zelená bude mít v každém měsíci rozhodný příjem vyšší než 4 950 Kč, proto bude moci v červnu, červenci, srpnu i záři uplatnit při výpočtu čisté odměny měsíční daňové zvýhodnění na své dvě děti a vznikne ji nárok na daňový bonus v každém měsíci ve výši 1 784 Kč, jak je vypočítáno v přiložené tabulce.

Za celý rok 2016 však bude mít paní Zelená rozhodný příjem 56 000 Kč, paní Zelená tedy nedosáhne na daňový bonus za celý kalendářní rok 2016, protože rozhodný příjem je do limitu.

Vyplacené měsíční bonusy ve výši 7 136 Kč (1 784 Kč x 4 měsíce) však paní Zelené budou náležet a nebudou se muset vracet. Případný nedoplatek z ročního zúčtování záloh se poplatníkovi dle § 38 zákona o dani z příjmu nesráží.

Výpočet čisté odměny paní Zelené v červnu až září
Text Částka

Hrubá odměna

14 000 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(14 000 Kč x 4,5 %)

630 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(14 000 Kč x 6,5 %)

910 Kč

Superhrubá mzda

(14 000 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru)

18 800 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(18 800 Kč x 15 %)

2 820 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Daňové zvýhodnění

(1 117 Kč + 1 417 Kč)

2 534 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(2 870 Kč - 2 070 Kč - 2 534 Kč, max. do nuly)

0 Kč

Daňový bonus

(2 534 Kč + 2 070 Kč - 2 820 Kč)

1 784 Kč

Čistá odměna

(14 000 Kč - 630 Kč - 910 Kč + 1 784 Kč)

14 244 Kč

vlastní výpočet autora


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.