Proč hlídat příjem během rodičovské dovolené?

27.07.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnohé maminky na rodičovské dovolené si během letních měsíců přivydělávají různými brigádami, zpravidla na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Příliš vysoký přivýdělek se však může nevyplatit, neboť manžel nebude moci uplatnit za rok 2016 slevu na manželku.

Jestliže roční rozhodné vlastní příjmy manželky nepřesáhnou 68 000 Kč, tak může manžel v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. V případě, že je manželka držitelkou průkazu ZTP/P, tak je výše slevy dokonce dvojnásobná. OSVČ na hlavní činnost stanovující výdaje paušálem nemohou slevu na manželku uplatnit. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti je možné daňovou slevu na manželku uplatnit, pokud dílčí základ daně ze závislé činnosti (zaměstnání) je vyšší než polovina celkového daňového základu.

Limit je vhodné si pohlídat

Rodičovský příspěvek se do rozhodného příjmu nepočítá, peněžitý příspěvek v mateřství však ano. Jestliže si manželka během roku přivydělává na dohody, potom výše přivýdělku ovlivňuje nárok na uplatnění daňové slevy. Příliš vysoký přivýdělek může být z finančního hlediska nevýhodný, jak si ukážeme na názorném příkladu. Situaci je samozřejmě nutné posuzovat individuálně.

Praktický příklad

Živnostník pan Nový vede daňovou evidenci. Roční příjmy pana Nového jsou 840 300 Kč a výdaje 410 700 Kč. Manželka pana Nového pobírala po celý rok rodičovský příspěvek a ještě si během letních měsíců na brigádách přivydělala 60 000 Kč. Roční vlastní příjem paní Nové je do limitu. V daňovém přiznání může pan Nový uplatnit slevu na manželku i daňové zvýhodnění na jediné dítě. V přiložené tabulce si vypočítáme daň z příjmu fyzických osob pana Nového za rok 2016.

Text Částka

Roční příjem

840 300 Kč

Roční výdaje

410 700 Kč

Základ daně

429 600 Kč

(840 300 - 410 700)

Daň z příjmu

64 440 Kč

(429 600 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Sleva na manželku

24 840 Kč

Daňové zvýhodnění

13 404 Kč

Daň z příjmu po slevách

1 356 Kč

(64 440 - 24 840 x 2 - 13 404)

vlastní výpočet autora

Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí pan Nový 1 356 Kč. V případě, že by si paní Nová na brigádách přivydělala 70 000 Kč, potom by pan Nový již slevu na manželku uplatnit nemohl a na dani z příjmu fyzických osob by zaplatil 26 196 Kč. Paní Nová by vydělala hrubého více o 10 000 Kč (čistého by to bylo ještě méně, záleželo by na konkrétní struktuře jednotlivých odměn z dohod), ale na dani z příjmu by se zaplatilo o 24 840 Kč více. Vyšší příjem z přivýdělku by nebyl pro manžele Nové výhodný.

Hodnotí se hrubá mzda

Do vlastního příjmu manželky pro účely uplatnění daňové slevy na manželku se hodnotí např. příjmy ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, pronájmu, prodeje movitého a nemovitého majetku, nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti. U příjmů ze závislé činnosti se přitom hodnotí hrubá mzda.

Praktický příklad

Paní Nová měla v měsíci červenci odměnu z práce na dohodu o provedení práce ve výši 15 000 Kč. Protože paní Nová podepsala u zaměstnavatele prohlášení k dani (růžový papír), tak čistá odměna na účet je 12 405 Kč (675 Kč je paní Nové sraženo na zdravotním pojištění, 975 Kč je paní Nové sraženo na sociálním pojištění a 945 Kč paní Nové odvedeno na dani z příjmu). Daň z příjmu fyzických osob se počítala ze superhrubé mzdy ve výši 20 100 Kč (15 000 Kč x 1,34), superhrubá mzda je hrubá mzda zvýšená o sociální pojištění a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. Do limitu pro uplatnění daňové slevy se započítává 15 000 Kč, rozhodující je tedy hrubá mzda a nikoliv čistá mzda nebo superhrubá mzda.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY