Jak se zvyšuje důchodový věk ve světě?

05.08.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Důchodové systémy ve vyspělých zemích světa prochází v posledních letech významnými změnami, jednou z nejvýznamnějších je postupné prodlužování důchodového věku. V řadě zemích, Česko nevyjímaje, se bude v budoucnu odcházet do důchodu až v 67 letech.

Dle aktuálně platné legislativy se důchodový věk v Česku postupně každoročně prodlužuje. U mužů závisí řádný důchodový věk pouze na roku narození. U žen závisí důchodový věk na ročníku narození a počtu vychovaných dětí. Postupně se však důchodový věk mužů a žen sjednocuje. Poprvé budou mít stejný důchodový věk všichni lidé narození v roce 1975, a sice 66 let a 8 měsíců. Žena narozená v roce 1966, která vychovala dvě děti, má však již stejný důchodový věk jako muž stejného ročníku narození. Důchodový věk 67 let platí v Česku pro lidi narozené v roce 1977. Důchodový věk pro ročníky 1936 až 1977 je přílohou zákona o důchodovém pojištění. Postupné zvyšování důchodovém věku je názorně vidět z přiložené tabulky, kde máme uvedeny vybrané ročníky narození. Pro lidi narozené po roce 1977 se dle aktuální legislativy stanovuje důchodový věk tak, že se k věku 67 let přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození občana a rokem 1977.

Řádný důchodový věk v Česku

Rok narození Muži Ženy - 0 dětí Ženy - 1 dítě Ženy - 2 děti Ženy - 3 až 4 děti Ženy - 5 a více dětí

1945

61r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

55r+4m

54r

1950

62r+6m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

55r+8m

1955

63r+4m

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

1960

64r+2m

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

1965

65r

65r

65r

64r+8m

63r+2m

61r+8m

1970

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+8m

64r+2m

1975

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m


  Zvyšování důchodového věku ve vybraných zemích

K postupnému zvyšování důchodového věku nedochází pouze v Česku, ale i ostatních vyspělých zemích světa. Z důvodu ekonomických a demografických mají vyspělé země problémy s financováním důchodů. Zvyšování důchodového věku je jednou z možností, jak zajistit finanční stabilitu důchodového systému. Většina vyspělých zemí světa má společné, že důchodový věk je stejný pro muže i ženy.

 • Austrálie

  Důchodový věk 65 let pro muže a ženy se bude od roku 2017 postupně meziročně zvyšovat a od roku 2023 bude důchodový věk 67 let. 

 • Dánsko

  V letech 2019 až 2022 se bude důchodový věk postupně zvyšovat z 65 let na 67 let. 

 • Estonsko

  V Estonsku se důchodový věk postupně zvyšuje z 63 let na 65 let. Od roku 2026 budou muži i ženy odcházet do řádného důchodu v 65 letech. 

 •  Irsko

  Řádný důchodový věk 66 let se zvýší od roku 2021 na 67 let a od roku 2028 se zvýší na 68 let. 

 •  Francie

  Řádný důchodový věk se ve Francii v letech 2016 až 2022 postupně zvyšuje z 65 let na 67 let. 

 •  Kanada

  Řádný důchodový věk se bude od roku 2023 postupně zvyšovat z 65 let na 67 let.

 • Maďarsko

  V Maďarsku se řádný důchodový věk zvyšuje z 62 let na 65 let. Od roku 2022 budou občané odcházet do řádného důchodu v 65 letech. 

 •  Německo

  Důchodový věk 65 let se v Německu postupně zvyšuje na 67 let. Lidé narozeni v roce 1964 a později budou tedy odcházet do řádného důchodu v 67 letech. 

 • Nizozemí

  V Nizozemí se řádný důchodový věk 65 let zvýší od roku 2018 na 66 let a od roku 2021 na 67 let. 

 • Polsko

  V Polsku se řádný důchodový věk od roku 2013 postupně meziročně zvyšuje tak, aby od roku 2020 pro muže a od roku 2040 pro ženy byl 67 let. 

 •  Rakousko

  Důchodový věk žen se bude v příštích letech postupně zvyšovat z 60 let na 65 let, aby byl důchodový věk stejný pro muže i ženy. 

 •  Řecko

  Od roku 2013 je v Řecku řádný důchodový věk 67 let. Při splnění zákonných podmínek ohledně počtu odpracovaného počtu let je možné odejít do důchodu o pět let dříve. 

 • Slovinsko

  Od roku 2020 bude důchodový věk pro muže i ženy 65 let. 

 •  Španělsko

  Důchodový věk se postupně zvyšuje a od roku 2027 bude 67 let. 

 • Velká Británie

  Ve Velké Británii se důchodový věk postupně zvyšuje tak, aby v roce 2020 byl 66 let a následně se bude dále v letech 2026 až 2028 zvyšovat na 67 let. 

 •  USA

  Od roku 2022 se zvýší důchodový věk na 67 let.


Pramen: OECD, Pensions at a Glance 2015

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY