Změna dodavatele elektřiny a plynu bez sankcí a do 24 hodin

08.08.2016 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Když se dnes rozhodnete změnit dodavatele, třeba kvůli nevýhodné ceně nebo nevyhovujícím obchodním podmínkách, je to běh na dlouhou trať. Výpovědní lhůty, zdržování ze strany původního dodavatele, pokuty za předčasné ukončení smlouvy. Nyní se uvažuje nad změnou – dodavatele by mělo být možné změnit bez sankcí do několika týdnů nebo dokonce do 24 hodin.

Administrativně trvá změna dodavatele v České republice zhruba měsíc. K tomu je ale nutné připočítat několikaměsíční výpovědní lhůtu. Když máte sjednanou smlouvu na dobu neurčitou, můžete výpověď podat kdykoli v průběhu roku a po třech měsících odebíráte elektřinu nebo plyn od nového dodavatele. Horší je to v případě, že jste podepsali smlouvu (nebo dodatek ke smlouvě) na dobu určitou. V takovém případě je nutné vyčíst, kdy vám smlouva vyprší a včas podat výpověď. Jinak se totiž automaticky prodlužuje.

Změna dodavatele ze dne na den

„Proces změny dodavatele trvá skutečně příliš dlouhou dobu, někdy je zpomalen nejen dlouhými výpovědními lhůtami, ale i v důsledku obstrukcí stávajícího dodavatele. Pokud se má doba pro změnu dodavatele zkrátit, musí být proces změny upraven tak, aby stávající dodavatel nemohl změnu zbytečně ztěžovat,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Změnit dodavatele mohou české domácnosti od roku 2006 v případě elektřiny a od roku 2007 si mohou vybrat také dodavatele plynu. Energetický trh se postupně konsoliduje a zkrácení lhůty, během které může spotřebitel změnit dodavatele, by bylo dalším vstřícným krokem.

Evropská unie už dříve uvedla, že by lhůta pro změnu dodavatele neměla přesáhnout tři týdny. Nyní se uvažuje nad tím, že by se tento limit mohl zkrátit na 24 hodin. Změna dodavatele energií je často porovnávána se změnou mobilního operátora, kterou lze v některých evropských státech změnit i během několika málo minut.

Už žádné tisícové pokuty?

Kámen úrazu je při změně dodavatele právě ve smlouvách na dobu určitou. Omezeny nebo odstraněny mají být i sankce spojené s ukončením smlouvy, jež se pohybují až v řádech tisíců korun. Dodavatelé odmítají přijmout výpověď zákazníka už kvůli nepatrné chybě, jako je třeba chybějící diakritika, ačkoli z jiných údajů musí být zcela zřejmé, o kterého zákazníka se jedná. Proces změny dodavatele se tak prodlouží, neboť výpověď musí být podána znovu s opraveným jménem. Dodavatelé účtují poplatky také za předčasnou nebo nesprávně podanou výpověď.

Snížení smluvních pokut pouze do výše administrativních nákladů spojených s ukončením smlouvy, nebo dokonce jejich úplný zákaz, je rovněž jedním z témat, kterými se v současné době zabývají evropští odborníci. „V některých státech Evropské unie již v současné době platí zákaz smluvních pokut či poplatků za ukončení smlouvy. Jejich snížení nebo úplné vyloučení bychom samozřejmě uvítali i u nás,“ dodává Lukáš Zelený.

Jaké možnosti máte dnes?

Než se chystané změny promítnou v praxi, proteče potrubím ještě hodně plynu. Jaká práva má nyní spotřebitel, který chce od dodavatele odejít? Smlouvu na dobu určitou – například na dva roky – musíte vypovědět vždy ke konkrétnímu datu, který je uvedený ve smlouvě. Častým problémem je se termínu dopátrat – novela energetického zákona ale nově dodavatelům ukládá povinnost sdělit spotřebiteli na jeho žádost pravdivé a úplné informace nezbytné k provedení změny dodavatele.

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ